Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Thanh Tịnh

Diệu Tuyền


 

Không gian trầm lặng vô cùng

Hồn sâu để những tấm lòng rỗng không

Thấm vào thâm thẳm, mênh mông

Chợt nghe, mới biết mình không là mình

 

Thấy trong sâu thẩm vô hình

Đất trời yên lặng vô tình cùng ai

 

Xa xăm. cao vút miệt mài

Không trời, không đất, không ngày, không đêm

Xa xôi, trống vắng, êm đềm

Nghìn đời thanh tịnh trong miền chân không

 

 Lancaster, Oct. 2007

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thanhtinh.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang