Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tâm sự người tù
Mồng 7 Tết Đinh Hợi - 2007

 • Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng !

  Lại thêm một ngày mới

  Chấp tác, chấp hành, theo qui chế nhà lao

  Lớn nhỏ, nữ nam, nhanh nhẩu, xôn xao

  Từng khu, từng phần, hòa nhau thao tác

   

  Kia, tiếng hò, tiếng hát

  Nọ, tiếng nói, tiếng cười

  Thời khắc đi qua, quen thuộc quá đi thôi

  Của những con người cùng chung mẫu số

   

  Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng !

  Lại một ngày đã hết

  Cảnh nhà lao trông vắng vẻ, im lìm

  Tiếng ngáy đủ chiều, như những bản hòa tấu không tên

  Những dàn nhạc lừng danh, còn thiếu nhiều thanh âm như thế

   

  Tôi gát tay nhìn qua khung cửa nhỏ

  Trông xa mờ, đếm những ánh sao thưa

  Nỗi niềm đau, ôi biết nói sao vừa

  Một lầm lỡ, biết bao nhiêu tan vỡ

   

  Tiếng kiểng kêu : keng ! keng ! keng !

  Lại thêm một ngày nữa

  Tháng ngày qua đâu có những gì vui

  Rồi một mai, ta sẽ bước ra ngoài

  Giã từ nghe, chốn thâm u kinh dị

   

  Ta xa em, như lên đò vĩ tuyến

  Ta lìa em, như thuyền vỗ xa bờ

  Dù gặp nhau như giấc mộng trong mơ

  Xin giã biệt, không quay về bến cũ.

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang