Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Quê miền Nam xanh ngát ruộng đồng

Thoại Hoa


 • Quê làng tôi đồng chua nước mặn,

  Đầy cỏ cây tươi mát bốn mùa,

  Ruộng vườn bát ngát bao la,

  Suối reo, chim hót, thi đua họa cùng.

   

  Người làng tôi hiền lành chân thật,

  Nhà mái tranh, sàn đất, tường vôi,

  Vợ chồng chia xẻ ngọt bùi,

  Tiếng ru con ngủ à ơi vọng về.

   

  Thôn trong một mái chùa ẩn hiện,

  Nơi an lành tu tịnh người dân,

  Họp nhau han hỏi ân cần,

  Nghe Thầy thuyết pháp, tu thân, thiện hành.

   

   Ngoài đồng ruộng mạ xanh tươi mát,

      Bụi tre, đầu ngõ đón vào làng,

  Sân đình đôi tượng nghiêm trang,

  Cô thôn nữ gánh lúa vàng bước nhanh.

   

  Đường mòn dài uốn quanh khuất dạng,

  Rặng dừa cao chĩu nặng trái sai,

  Nhà nhà an lạc Bồng Lai,

  Hương thơm sực nức lúa khoai khắp vườn.

   

  Dòng nước xanh từ nguồn suối cả,

  Đi vào lòng thôn dã quê nghèo,

  Chuông chùa thong thả buông reo,

  Lưng trời bát ngát, dẫn vào hư không.

   


  Vào mạng: 10-7-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang