Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Việt Nam Ca (2)
Mặc Giang * 9-2006

 • Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

  Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy

  Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến

  Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

   

  Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

  Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền

  Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống

  Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

   

  Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy

  Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung

  Chuyển xe Tam Thừa, hoằng dương chánh pháp

  Quy nhất Phật thừa, một mẫu số chung

   

   

  Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam

  Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang

  Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương

  Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

   

  Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm

  Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

  Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời

  Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang