Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mây gió trăng thiền

 • Nàng Thơ gặp được áng Mây,

  Gió bay cuốn nhẹ ngất ngây đón chờ,

  Rong chơi bay lượn hửng hờ,

  Suối reo họa khúc, lững lờ thanh âm,

  Vầng Trăng ẩn hiện âm thầm,

  Mênh mông một dải rừng trầm ngát hương.

  Có, không, là lẽ vô thường,

  Gắng vun cội phúc tấm gương cho đời,

  Đừng cho dính mắc tình người,

  An nhiên tự tại thảnh thơi cửa Thiền.

   


  Vào mạng: 3-6-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang