Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 31

01.     Mười thương – Một

02.     Mười thương – Hai

03.     Mười thương – Ba

04.     Mười thương – Bốn

05.     Mười thương – Năm

06.     Mười thương – Sáu

07.     Mười thương – Bảy

08.     Mười thương – Tám

09.     Mười thương – Chín

10.     Mười thương – Mười

   ***

Mười thương—một

                      Tháng 04—2005

        

     Một thương ai cũng có lòng

Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng

     Ba thương tay xách vai mang

Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường

     Năm thương khắp nẻo quê hương

Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình

     Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình

Tám thương non nước in hình sơn khê

     Chín thương câu hẹn ước thề

Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa.

 

Mười thương—hai

                      Tháng 04—2005

              

     Một thương thương mấy cho vừa

Hai thương thương mấy cũng thừa mà thôi

     Ba thương xin gởi núi đồi

Bốn thương xin gởi sông ngòi biển đông

     Năm thương như lúa trổ bông

Sáu thương như mạ trên đồng ruộng xanh

     Bảy thương như trái trĩu cành

Tám thương như nụ bao quanh lối về

     Chín thương bến cũ con đê

Mười thương ai đứng vỗ về bên sông.

 

Mười thương—ba

                      Tháng 04—2005

                  

     Một thương gởi nhớ chờ mong

Hai thương gởi đợi chờ trông an bình

     Ba thương như ánh bình minh

Bốn thương như nắng quê mình ấm êm

     Năm thương ngày nhớ chờ đêm

Sáu thương tháng nhớ chờ năm thái hòa

     Bảy thương máu lệ chưa nhòa

Tám thương trang sử điểm tô huy hoàng

     Chín thương “bia đá dẫu mòn”

Mười thương “bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

 

Mười thương—bốn

                      Tháng 04—2005  

             

     Một thương từ thuở dựng cờ

Hai thương một dãy cơ đồ cưu mang

     Ba thương như phố thương làng

Bốn thương như lối thương đàng đi qua

     Năm thương như nước thương nhà

Sáu thương như quốc nhớ gia canh trường

     Bảy thương thương quá là thương

Tám thương chim Lạc, nhớ thương chim Hồng

     Chín thương thương chẳng thương không

Mười thương cùng gánh cùng gồng đắp xây.

 

Mười thương—năm

                      Tháng 04—2005

             

      Một thương như đó thương đây

Hai thương như nọ thương nầy gần xa

     Ba thương cùng một màu da

Bốn thương cùng một quê nhà Việt Nam

     Năm thương như chạm thương chàm

Sáu thương như quít thương cam một vườn

     Bảy thương xin gởi yêu thương

Tám thương xin gởi quê hương ba miền

     Chín thương có hậu có tiền

Mười thương một nối đã liền năm mươi

     Còn năm mươi nữa ai ơi

Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam.

 

Mười thương—sáu

                      Tháng 04—2005

              

     Một thương miệng nói tay làm

Hai thương còn để bao hàm mai sau

     Ba thương như sắc thêm màu

Bốn thương như ngọc còn trau chuốt hoài

     Năm thương như sắn nhớ khoai

Sáu thương như bếp nhớ khơi lửa hồng

     Bảy thương dòng nước Sông Hồng

Tám thương nguồn mạch của sông Thái Bình

     Chín thương trúc nhỏ xinh xinh

Mười thương bờ lũy, quanh kinh nối dài.

 

Mười thương—bảy

                      Tháng 04—2005

              

      Một thương con nước Đồng Nai

Hai thương con nước chảy dài Cửu Long

     Ba thương lịch sử một dòng

Bốn thương một mảnh hình cong vui vầy

     Năm thương ngọn gió heo may

Sáu thương bóng nguyệt lung lay trăng vàng

     Bảy thương mây ngủ trên ngàn

Tám thương biển lặng mênh mang chân trời

     Chín thương tình tự đầy vơi

Mười thương biết sống trong đời mấy ai !

 

Mười thương—tám

                      Tháng 04—2005

                  

     Một thương lão ấu gái trai

Hai thương con trẻ một mai sẽ già

     Ba thương tiếng hát câu ca

Bốn thương êm ấm mọi nhà thân thương

     Năm thương hình bóng phố phường

Sáu thương dấu vết trên đường cái quan

     Bảy thương còn để bên đàng

Tám thương ấy ấy mà mang về nhà

     Chín thương roi vọt rầy la

Mười thương cộng bảy thêm ba thành mười.

 

Mười thương—chín

                      Tháng 04—2005

                

     Một thương tất cả mọi người

Hai thương thôi khóc nụ cười bớt đau

     Ba thương màu trắng hoa cau

Bốn thương ngọt lịm mía lau trong lành

     Năm thương hoa lá trên cành

Sáu thương ngọn cỏ xanh xanh bên đường

     Bảy thương nhỏ giọt mưa sương

Tám thương tim tím chiều vương nắng chiều

     Chín thương mấy nhịp cầu kiều

Mười thương những nét mỹ miều đan thanh.

 

Mười thương—mười

                      Tháng 04—2005

     Một thương từng túp lều tranh

Hai thương thôn xóm bao quanh đầu đình

     Ba thương như bóng theo hình

Bốn thương trọn vẹn như mình với ta

     Năm thương dĩ vãng đi qua

Sáu thương còn để quê nhà mai sau

     Bảy thương dù có dãi dầu

Tám thương bạc trắng mái đầu còn thương

     Chín thương mở nước khai đường

Mười thương giòng giống oai hùng Việt Nam

     Từ một thương nước dân Nam

Đến trăm thương nước lên chàm mới thôi

     Tình thương xin mãi lên ngôi

Quê hương xin mãi muôn đời nhớ thương.

 


Vào mạng: 1-5-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang