Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
 

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng

Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy

Nương theo ánh đạo từ bi

Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm

Thấm nhuần đạo lý thậm thâm

Tu nhân tích đức thi ân muôn loài

Đạo vàng soi sáng nơi nơi

Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau 

Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu

Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về

Dù cho cách mấy sơn khê

Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng

Đêm thời đã có vầng trăng

Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi

Chuông chùa ngân vọng nơi nơi

Chim reo gió hát mở lời hoan ca

Kính mừng Phật Đản Thích Ca

Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào

Đóa sen bảy bước thanh cao

Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian

Tỳ La cung ngọc điện vàng

Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh

Gia Du, thôi nhé giữ mình

La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi

Ta vì, ánh đạo từ bi

Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh

Kính mừng Phật Đản trong lành

A Nô Ma chảy nước xanh rì rào

Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào

Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi

Mau về, lưu luyến làm chi

Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn

Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng

Nếu không chứng đạo, ta không trở về

Thế rồi, núi thẳm sơn khê

Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành

Kính mừng Phật Đản tinh anh

Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ

Sáu năm khổ hạnh ươm mơ

Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu

Bồ đề nở đóa Vô Ưu

Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình

Lục thông rộng mở thinh thinh

Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời

Kính mừng Phật Đản tuyệt vời

Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai

Sao hôm, còn có sao mai

Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu

Kể từ bất giác cơ cầu

Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình

Vào ra mòn lối tử sinh

Xuống lên xây xát tánh linh quên mình

Nay nhờ Phật Đản quang minh

Soi đường mở lối đăng trình từ bi

Nay nhờ Phật Đản vô nghì

Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời

Kính mừng Phật Đản nơi nơi

Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca

Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà

Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni

Đạo mầu cam lộ từ bi

Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.

Tháng 4 – 2009

Mặc Giang

 

 


Vào mạng: 20-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang