Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hôm qua Em đi lễ chùa
Mặc Giang  Thơ-nhạc* 12-2004

 • Hôm qua em đi lễ chùa

  Dọc đường rơi rụng hơn thua

  Thanh không vô cùng thanh sắc

  Áo lam em mặc bốn mùa

   

  Khói hương mờ tỏa hương trầm

  Chắp tay em nguyện lâm râm

  Mắt mơ nhìn lên Đức Phật

  Đài sen nở cánh thì thầm

   

  Điện thờ huyền diệu lung linh

  Trầm tư em nguyện riêng mình

  Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ

  Nam mô Đức Phật cầu kinh

   

  Hôm qua em đi lễ chùa

  Phất phơ tam nghiệp gió lùa

  Ngập ngừng tam vô ngưỡng cửa

  Đưa em về lại nhà xưa

   

  Vườn chùa nở hoa ba cánh

  Hương trầm nở sắc ba hương

  Vườn tâm nở hoa tám cạnh

  Chơn như nở nụ bốn đường

   

  Áo lam bốn mùa em mặc

  Đạo mầu từ đó em mang

  Thanh hương đi về thanh sắc

  Đạo mầu còn đó vang vang.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang