Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Hoa Quỳnh

Thoại Hoa


 • Trăng thanh soi tỏ lá cây,

  Ngọc ngà hoa trắng lung lay vườn nhà.

  Dế mèn tê tỉ xa xa,

  Lá cành sào sạc gọi qua đêm trường,

  Không gian thoang thoảng làn hương,

  Bay theo gió mát mây vờn trời trong.

  Hoa quỳnh bao tháng chờ mong,

  Suốt năm thầm lặng, đơm bông một ngày.

  Nụ hoa chỉ nở đêm nay,

  Nhìn hoa lại nhớ cảnh đời sắc không,

  Thả hồn tới chổ mông lung,

  Chuông chùa xa vẳng, bỗng ngân vọng về.

  Kéo người tỉnh giấc hôn mê,

  Còn trong trần thế, não nề trả vay.

  Cái đẹp rồi cũng đổi thay,

  Giữ tâm an lạc, chớ say cảnh ngoài.

  Niết Bàn là ở chốn này,

  Giữ lòng thanh tịnh, nơi đây hiện tiền.

   


  Vào mạng: 10-7-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang