Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Gà trống nuôi con
Mồng 7 Tết Đinh Hợi - 2007

 • “Gà trống nuôi con”

  “Gà trống nuôi con”

  Khổ nhất đời, gà trống nuôi con

  Con khóc oe oe, không làm sao biết dỗ

   

  Tay đàn ông, xách nôi, thay tả

  Pha sữa con, nóng lạnh vô chừng

  Cho con ăn, hả miệng, kêu ùm

  Tập làm mẹ, xòe cánh kêu, cục ... cục ... tác

   

  Gà trống nuôi con !

  Khó hơn vượt ghềnh vượt thác

  Gà trống nuôi con !

  Khó hơn băng núi băng đèo

  Anh buồn trông những vách đá cheo leo

  Em hởi em, chờ em về, tỏ ngõ

   

  Anh ngoài này, mỏi mòn vò võ

  Em trong kia, thổn thức từng cơn

  Tháng ngày qua, lòng dạ héo hon

  Thời gian dài, đã mòn mi mắt

   

  Em ơi em, thôi em đừng khóc !

  Anh thay em, làm gà trống nuôi con !

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang