Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cửa Phật Từ Bi Hóa Nhiệm Mầu
Mặc Giang  Xuân Giáp Thân 2004

 • Từ thuở tới lui dưới mái chùa

  Quên đi bóng dáng những hơn thua

  Tiếng kinh câu kệ hòa âm điệu

  Đức Phật mỉm cười ai thấy chưa ?

   

  Xin chắp tay hoa trước Phật đài

  Bụi trần buông thả khỏi đôi vai

  Nghe sao thanh thản bình yên quá

  Hết tiếng sầu thương hết thở dài

   

  Đường đời lắm nhọc chuyện phong ba

  Cõi tạm phù du không phải nhà

  Quẳng gánh lo đi lần cất bước

  Đường về quê cũ có đâu xa

   

  Nhìn lên Đức Phật ngự tòa sen

  Hình bóng Từ Nghiêm lại thấy quen

  Vi diệu pháp thân Ngài hiển hiện

  Mừng cho pháp giới đã lên đèn

   

  Phật ân vi diệu bóng hào quang

  Tỏa chiếu muôn phương ánh đạo vàng

  Tỏa đức từ bi tan khổ lụy

  Cho đời thân thiện sống hòa vang

   

  Trầm hương lan tỏa nguyện chân thành

  Tiếng mõ câu kinh gõ diệt sinh

  Rơi rụng nghiệp duyên và oán trái

  Thong dong vui sống thật an lành

   

  Tu tập cho đời bớt khổ đau

  Mưa nhuần pháp vũ thấm thật sâu

  Cành dương cam lộ tiêu ba nghiệp

  Cửa Phật từ bi hóa nhiệm mầu.

   


  Vào mạng: 12-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang