Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Con xin hứa
Mồng 7 Tết Đinh Hợi - 2007

 • Mẹ ơi mẹ, xin mẹ đừng khóc

  Cha ơi cha, xin cha đừng đau

  Nhìn mẹ khổ, con không chịu nổi đâu

  Nhìn cha buồn, lòng con thêm tan nát

   

  Con xin hứa, dù ngàn cân treo sợi tóc

  Dù băng đồi, đeo đá, đội sơn khê

  Để đền ơn, công sinh dưỡng mẹ cha

  Để chuộc lại những gì con đánh mất

   

  Khi ngồi trong khung sắt

  Với qui chế lao tù

  Ì a, í a, í dầu

  Tiếng mẹ ru hời,

  Í a, tiếng mẹ ru hời,

  Đã mấy mùa thu

   

  Khi ngồi trong khung sắt

  Khi nuốt miếng cơm tù

  Ì a, í a, í dầu

  Một ngày trong tù,

  Í a, một ngày trong tù,

  Là cả thiên thu

   

  Xin mẹ đừng khóc nữa !

  Xin cha đừng buồn đau !

  Ngàn lần con xin hứa

  Từ nay đến bạc đầu

   

  À ơi, ới à,

  Nước chảy qua cầu

  Tháng ngày đau khổ, ới a

  Như nước qua cầu, chảy đi !!!

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang