Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chùa làng quê hương tôi

 • Quê tôi từ Bắc chí Nam

  Cỏ cây sông nước xanh lam tuyệt vời.

  Xa xa thấp thoáng ngoài khơi,

  Vài con thuyền nhỏ đưa người sang sông.

  Ruộng đồng bát ngát mênh mông,

  Dân làng trong xóm góp công xây chùa,

  Quanh năm mưa nắng bốn mùa,

  Chùa là trụ cột nương nhờ cho dân.

  Quý Sư kinh tụng vấn an,

  Vui buồn chia xẻ tham quan họ hàng.

  Quý Thầy trọng vọng trong làng,

  Sớm chiều lo lắng rộn ràng không nguôi.

  Lúc nào vẻ mặt cũng tươi,

  Ân cần thăm hỏi mọi người dân gian.

  Chùa luôn mở rộng cửa Tràng,

  Ngày đêm tiếp đón hết lòng từ bi.

   


  Vào mạng: 3-6-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang