Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chờ anh bên khung sắt
Mồng 7 Tết Đinh Hợi - 2007

 • Em bồng con, chờ anh bên khung sắt

  Vắt cái nghèo đựng trong túi thăm nuôi

  Keo dăm bông, hộp muối sả, sần sùi

  Nhà trống trải, chờ anh về đắp vá

   

  Một mẹ mấy con, tháng ngày tơi tả

  Nước mắt đong đầy, từng bữa cơm canh

  Con hỏi cha đâu, em nói vòng quanh

  Cha con chưa về, bởi còn đêm tối

   

  Đứa con lớn nhìn em khẽ hỏi

  Hình như cha ở tú ở tù

  Em bảo rằng, ở mịt ở mù

  Chớ tú tù gì, con đừng nói thế

   

  Rồi đến ngày, tay bồng tay bế

  Vai đeo mang một túi thăm nuôi

  Cửa sắt kia ren rét rợn người

  Lịch sắp hết rồi, ngày mai lại sáng

   

  Mẹ nuôi con, quên ngày quên tháng

  Vợ trông chồng, nhớ phút nhớ giây

  Mặt trời đông đã đổ về tây

  Ba sáu lăm

  Ba sáu lăm

  Mấy lần rồi

  Đã mòn chưa khung sắt !!!

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang