Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Cánh bèo

Thoại Hoa


 • Thân ta trôi dạt về đâu,

  Cuộc đời như cảnh bể dâu vô thường,

  Khi chìm khi nổi đoạn trường,

  Lắm khi hiu quạnh, đau thương, lạc bờ.

  Khi thì im lặng ngẩn ngơ,

  Lúc thì chán nản, thờ ơ, u sầu.

  Thuyền ai dưới bóng trăng thâu,

  Tiếng hò não nuột in sâu đêm trường.

  Cô đơn ai biết mà nương,

  Nghiêng mình mặt nước, soi gương, rụng rời.

  Chuông chùa thong thả buông rơi,

  Lưng trời bát ngát, cảnh đời hư không.

  Thả hồn mơ giữa dòng sông,

  Cánh bèo quá khổ cầu mong thoát trần.

  Ước chi ta được ở gần,

  Nương nhờ tựa mái hồng ân Phật Trời.

   


  Vào mạng: 10-7-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang