Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Bỏ Lại Con

Diệu Tuyền


 

Bỏ lại con, ngồi đây trong thiền viện

Để con hồi quán lại lỗi lầm xưa,

Bỏ lại con, ngồi đây trong thiền viện

Để tâm linh con hối cải, lọc lừa

 

Bỏ lại con ngổi đây trong thiền viện

Con thấy gì, và có thấy buồn không ?

Không âm thanh, không tiếng nói trong lòng

Tâm trống rỗng, con biết mình nhắm mắt.

                    

Bỏ lại con ngồi đây trong thiền viện,

Con thấy mình là chiếc bóng chơ vơ

Thương thân con, con bỏ hết mong chờ

Nghe trong đó, giòng luân lưu của máu

               

Thầy dạy con, ngồi đây, trong thiền đạo

Đạo là gì, con có biết hay không

Con không nghe câu đối đáp trong lòng

Con chỉ thấy giòng luân lưu của gió.

 

Con đang thở, và tim con đang đập

Máu con hòa trong mạch sống, làn da

Dạ của con đang nói với con là

Ngồi yên đó, để tâm hòa thân ấm.

                              

Con quên hết những chuổi ngày nhung gấm,

Con quên đi những tiếng nói ưu phiền,

Con không còn trong vọng tưởng liên miên

Con chỉ thấy thân tâm mình trống rỗng

 

Thiền viện con mười phương không chuyẻn động

Để con đi vào thế giới tâm hồn,

Để con về buông bỏ bóng hoàng hôn,

Tâm yên tỉnh, với cỏi lòng trong sáng.

 

Lancaster Pa.

August 17-03.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/bolaicon.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang