Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2003
Đỗ Hữu Tài dịch Việt

 

SG/SM/8705
OBV/345
16 May 2003

 

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY LỄ VESAK, ÔNG TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI THẾ GIỚI CHÚ Ý ĐẾN THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHẬT VỀ TỈNH THỨC CHO NHÂN LOẠI

 

NEW YORK, 15 tháng 5 năm 2003 (Trụ sở Trung ương LHQ) – Sau đây là thông điệp của ông Tổng Thư ký Kofi Annan nhân dịp kỹ niệm lễ Vesak ngày 15 tháng 5 năm 2003:

“Ngày lễ Vesak vừa là một dịp vui mà Phật tử khắp thế giới kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo và Nhập Niết bàn của Đức Phật hơn 2500 năm trước đây, vừa là một thời điểm để chúng ta suy nghiệm về những bài học rút ra từ chính cuộc đời của Đức Phật và những lời dạy của Ngài cho cuộc sống chúng ta hôm nay.

 

Thông điệp của Đức Phật là một thông điệp về Hòa bình và Từ bi, nhưng cũng còn là một thông điệp về Tỉnh thức - nhận biết bản thân mình, hành động của mình và nhận biết về thế giới chung quanh mình. Đây là thông điệp mà những ai quan tâm đến hướng đi và vận mệnh của loài người cần nghiêm chỉnh đón nhận.

 

Trừ ra chúng ta không còn quan tâm đến thế hệ tương lai nữa, vì tình trạng thoái hóa tàn nhẫn của môi sinh hôm nay sẽ làm tổn thương đến khả năng cung ứng nhu cầu của những thế hệ nầy.

 

Nếu chúng ta không hiểu được rằng những chọn lựa của chúng ta - với tư cách là kẻ tiêu thụ, người công dân hay những cử tri - sẽ tác động vượt xa hẵn ra ngoài cộng đồng hàng xóm gần kề, thì ngôi nhà toàn cầu của chúng ta quả thật sẽ trở nên nguy hiểm hơn hiện nay rất nhiều.

 

Và nếu chúng ta không nhận biết được rằng dù nghèo đói và tranh chấp có diễn ra ở đâu chăng nữa cũng đều quan hệ đến chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ chung nhằm xây dụng một thế giới có xã hội hài hòa và phúc lợi phổ quát.

 

Nhân dịp kỹ niệm ngày Vesak, tôi xin được nắm tay mọi người trong niềm hy vọng về một thế giới mà mọi người đều phấn đấu để tỉnh thức - nhận biết và quan tâm đến đồng loại. Trong tinh thần đó, tôi xin gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt nhất.”

  


Bản Anh Ngữ

SG/SM/8705
OBV/345
16 May 2003

 

ON DAY OF VESAK, SECRETARY-GENERAL CALLS ON WORLD TO
HEED BUDDHA’S MESSAGE OF MINDFULNESS FOR HUMANKIND

NEW YORK, 15 May (UN Headquarters) -- Following is Secretary-General Kofi Annan’s message on the occasion of the Day of Vesak, which is being observed on 15 May:

The Day of Vesak is both a joyous occasion, on which Buddhists throughout the world mark the birth, enlightenment and passing away of the Buddha some 2,500 years ago, and a moment to contemplate the lessons that the Buddha’s life and teachings offer for our lives today.

The Buddha’s message was one of peace and compassion, but also one of mindfulness -- of being fully aware of oneself, one’s actions and the world in which one lives. That message is one that should be taken seriously by all concerned about the direction and fate of humankind.

Unless we are more mindful of succeeding generations, our relentless degradation of the environment will compromise their ability to meet their needs.

If we fail to understand that our choices -- as consumers, citizens and voters -- have implications far beyond our immediate communities, our global village will remain a more dangerous place than it need be.

And if we do not recognize that poverty and conflict anywhere concern each of us, we will not succeed in our shared mission of building a world of social harmony and universal well-being.

On this Day of Vesak, I join you in hoping for a world in which all people strive to be mindful -- to be aware of, and care for, their fellow human beings. In that spirit, I send you all my warmest greetings.

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/thongdiepPhatdanLHQnam2003.htm

 


Vào mạng: 7-12-2007

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang