Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
  
PHẬT GIÁO LÀ ĐẠO LÝ PHỤC VỤ TOÀN DIỆN
Thích Lệ Thọ

Phật giáo, hai từ rất gần gũi đối với bất cứ ai trên mảnh đất có hình cong chữ S này từ hai ngàn năm qua cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau. Bởi vì Phật giáo đã hòa quyện cùng dân tộc như nước với sữa, nên chuyện của dân tộc là chuyện của Phật giáo: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông[1]. Cho nên khi dân tộc chuyển sang thời hội nhập để phát triển bền vững cùng thế giới thì vai trò của Phật giáo cũng nâng lên một tầm cao mới trong cách hành đạo và truyền đạo để cùng dân tộc bước lên đỉnh cao Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước.

I.                  Nhập thế:

a) Không thụ động, nhập thế là chủ đích bao đời của đạo lý Phật giáo: Thông thường, người ta nghĩ đã tu hành là người xuất gia sống một thế giới riêng biệt, kể cả người theo Phật giáo cũng sống nhàn; tức là cuộc sống làm ăn càng ngày càng thu hẹp “sống biết đủ”, bởi đã tu rồi còn gì mà tranh đua với cuộc đời! Đó là quan điểm sai lệch, Phật giáo không chủ trương sống tiêu cực như thế cho người Phật tử bao giờ.

Thực tế cho thấy, Tăng sĩ từ ngàn xưa đã trở thành những vị danh tăng: Vạn Hạnh[2], Đỗ Thuận[3], Khuông Việt[4]… mà đặc biệt là sư Vạn Hạnh khi thấy Vua Lê Ngọa triều bạo ngược làm cho trăm họ oán giận, mong một vua mới có đức, có tài lên trị vì. Trong bối cảnh đó, sư Vạn Hạnh đã làm các bài thơ cho lan truyền trong dân gian, như đồng dao:

“Tột Lê trầm Bắc thủy
Lý tử thụ Nam thiên
Tứ phương can qua tĩnh
Bát biểu hạ bình an”.

Dịch nghĩa:

Gốc Lê chìm bể Bắc
Chồi Lý mọc trời Nam
Bốn phương tan giáo mác
Tám cõi được bình an”.

Đúng như lời bài thơ, năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi vua lấy niên hiệu Thuận Thiên. Từ đó mở ra kỷ nguyên mới của nước Đại Việt.[5] Điều đó cho thấy rằng, từ ngàn xưa tăng sĩ Việt Nam đã hội nhập theo từng góc độ và từng thời kỳ. Vào ngày 25/8/1945 đất nước chúng ta lật sang trang mới chấm dứt chế độ quân chủ chuyển sang xã hội dân chủ.

Ngày nay, con người hiện đại và nhận thức dân tộc ở tầm cao mới nên tăng sĩ cũng đã thay đổi cách đóng góp như, giảng dạy không còn nhận thức trừu tượng mà đã có minh họa theo từng chủ đề qua băng đĩa, hoặc trình chiếu màn hình rộng, hay giảng thuyết không còn độc thoại mà đã có nhiều giảng sư tham gia một chủ đề. Như mấy năm gần đây Phật giáo Kiên Giang đã tiên phong trong lĩnh vực này rất thành công. Cách tụng niệm cũng dần chuyển tải tiếng Hán-Việt ra thuần Việt để đáp ứng nhu cầu cho quần chúng Phật tử lên một tầm cao mới qua nhận thức và tu tập.

b) Sự hòa quyện giữa đạo và đời: có thể nói khó mà phân biệt được đâu là đạo lý Phật giáo và đâu là nhận thức của xã hội tự nhiên. Vì vậy, ngày nay lại được sự phát huy hơn nữa nên Đạo không phải chỉ nơi Chùa, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường…, còn đời không phải chỉ ở nơi quan trường, chính sự, doanh thương sản nghiệp, gia đình, và cuộc sống. Hai thứ ấy đã hòa quyện tạo nên một xã hội Việt Nam đặc thù, không tìm đâu trên thế giới. Ngoài ra, các tôn giáo sống với nhau thoải mái, thậm chí trong một đình có đến 4 tôn giáo. Điều đó cho thấy dân tộc Việt Nam luôn biết chọn lọc cái hay cái đẹp, để hướng thiện nhằm tạo cho mình một đời sống có sự thăng bằng giữa vật chất và tinh thần.

Đời và đạo có thể được xem như hai trạng thái có liên hệ mật thiết với nhau trong một thực thể thống nhất. Đời có thể hình dung như thế giới vật chất hữu hình sinh động bên ngoài, còn đạo lại bao hàm cảnh giới tâm tinh thần trầm mặc bên trong nội thể con người. Cho nên, dù là vật chất hay tinh thần đều không độc lập tách rời nhau, mà phải nhịp nhàng hỗ tương qua lại.

 Vì vậy,  trong 25 năm qua Tăng Ni, Phật tử đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, công tác hoằng dương chánh pháp phát triển rộng khắp, làm sáng tỏ giáo lý trong cuộc sống nhân gian; công tác từ thiện xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần tích cực cùng toàn dân giải quyết những vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai; quan hệ của Phật giáo trong cộng đồng thế giới được củng cố và rộng mở. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Những đóng góp thiết thực của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ Phật giáo hoàn toàn là tôn giáo nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đồng thời cũng cho thấy vai trò quan trọng của đời sống Phật giáo trong đời sống xã hội ngày nay.[6]

 

II. Sự phát triển:

a) Cuộc đời là đối tượng độ sinh: Phật giáo lấy chủ đạo là nhân bản, nên các trường phái và học thuyết điều xoay quanh đối tượng con người là chính. Cho nên chúng ta có thể nói giáo pháp của đức Phật là “hiện sinh” nó đúng mọi hoàn cảnh. Vì vậy, Albert Einstain-một triết gia vĩ đại người Đức nhận định một cách hùng hồn tiên đoán như sau:

“Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn thiên nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi phương diện trong cái nhất thể đầy ý nghĩa. Chỉ có đạo Phật đáp ứng đủ các điều kiện ấy.”

Mặc dù, ông sống ở thế kỷ 20, nhưng thông qua sự nghiên cứu kinh điển Phật giáo và sự hiểu biết về lĩnh vực Triết học, Khoa học mà ông đã cống hiến cho nhân loại học thuyết Tương đối, một sự khám phá đầy ấn tượng, giúp cho con người nhận ra một chân trời mới về nhận thức!

          Điều đó cho chúng ta thấy, sự phát triển của xã hội ngày nay không thể tách rời Phật giáo. Xã hội nên lấy tiêu chuẩn đạo đức Phật giáo để làm phương châm cho sự phát triển bền vững. Nhìn lại những sự cố gần đây cho thấy các công trường xây dựng liên tục xảy ra tai nạn lao động chết người do vô trách nhiệm. Công trình xây dựng thì lún sụt và chỉ có đặc biệt ngành giao thông ở nước ta mới có mấy tấm biển “đang theo dõi lún” tại sao những công trình vốn nước ngoài xây dựng cầu và các tuyến đường không để bảng chờ lún? Phải chăng hệ quả rút ruột công trình? Vệ sinh thực phẩm, người kinh doanh chỉ nghĩ đến làm giàu mà bất chấp mạng sống người tiêu dùng. Môi trường cũng đang bị suy thối nghiêm trọng, có đến 89% mẫu nước không đạt[7]. Thậm chí Hồ Linh Quang, nằm giữa Thành phố Hà Nội đã nhiễm vi khuẩn không tả do ô nhiễm nghiêm trọng[8]. Rau xanh dư độc tố… đó là kết quả của bao nhiêu mầm bệnh và sự thất thoát đang chờ đón người dân. Sự việc cứ liên tục xảy ra hết nới này đến nơi khác làm nhức nhói chính phủ… Phải chăng, đó chính là do thiếu ý thức sống cộng đồng, thiếu đạo đức và tầm nhìn trong quản lý cấp cơ sở.

Ngay cả ngành y xưa nay được tôn trọng và người ta đã dùng năm chữ vàng để ca ngợi “lương y như từ mẫu”, thế mà vẫn có những Bác sĩ, Y tá, đã làm thương tổn do vô cảm, và thiếu phẩm chất đạo đức để xảy ra mất mát bao sinh mạng vì tắc trách…

 Có thể nói hiện nay, mọi ngành nghề đều luôn được báo động về chất lượng nguyên nhân chính vẫn là cái TÂM, thiếu đạo lý sống từ cái gốc, dĩ nhiên phần ngọn sẽ bị sâu thối!

            b) Lấy tiêu chuẩn đạo đức để làm thước đo cho cuộc sống: Trong xã hội, đã là con người ai lại không có nhu cầu, ăn, mặc, ở và điều trị bệnh. Nhưng nhu cầu đó phải được dựa trên tiêu chí đạo đức thì mới có gia đình hạnh phúc và một đất nước văn minh hiện đại.

Do đó, để xây dựng một xã hội Việt Nam với khẩu hiệu “công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”, tức là vững mạnh về kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hóa, giáo dục… trước tiên theo đức Phật phải giáo dục con người trước nhất. Bởi chính con người bao gồm nhiều yếu tố: vật lý, tâm lý, sinh lý, cho đến ý chí tình cảm và trí tuệ. Cho nên cần phải hội đủ sáu mối tương quan để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

1/ Mối tương quan giữa cha mẹ

2/ Con cái

3/ Thầy và trò

4/ Vợ và chồng;

5/ Cá nhân và bà con láng giềng, bạn bè, chủ và thợ.

6/ Tu sĩ và cư sĩ[9].

Điều này cho chúng ta thấy, đức Phật đã tìm ra con số chung, dù ở Ấn Độ, Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới này, hễ ở đâu có con người, thì ở đó phải có những mối quan hệ mật thiết qua sáu yếu tố liên hệ trong một xã hội. Vì vậy cần phải xây dựng những hạt nhân đó lại trước tiên, nếu không quan tâm đúng mức thì xã hội phát sinh tiêu cực.

Chúng ta gặp gỡ lời dạy của Ngài qua một bài kinh khác: “Sở dĩ có người trộm cắp, hung ác, cướp bóc là do họ nghèo đói… Muốn chấm dứt nạn đó thì phải cải thiện đời sống cho họ, cấp hạt giống cho người dân, đầu tư cho các thương gia và phải trả công thích đáng cho người làm thợ. Ngoài ra, còn phải nên thay đổi chi phí cúng tế thần linh để cứu trợ cho người dân nghèo…”[10]  Như vậy chúng ta thấy cách giải quyết vấn đề của Phật giáo trực quan sinh động, chuyển hóa bản thân và xã hội, trên cơ sở tự lực của mỗi người.

Từ đó suy ra, những hiện tượng của xã hội Việt Nam ngày nói riêng và cả thế giới nói chung, không thể dựa trên quyền lực, hoặc chính sách thiếu thực tế và luật pháp chưa đi vào đời sống thì xã hội sẽ đi từ biến động này sang biến động khác. Giống như giải pháp kẹt xe hiện nay của ngành giao thông, dời điểm kẹt này sang điểm khác chứ chưa có giải pháp triệt để. Vì vậy, một chính phủ có giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nào bù đắp nỗi cả một xã hội đang tiêu xài, vắt kiệt tài nguyên thiên nhiên, đẩy đất nước đến căn bệnh lạm phát hiện nay. Dĩ nhiên ngoài những vấn đề xã hội còn có nhiều mặt khách quan của những yếu kém nền kinh tế và trong cơ cấu kinh tế của nước ta bộc lộ sâu sắc hơn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra những thách thức gay gắt cho việc quản lý và điều hành phát triển kinh tế. Vì thế vừa qua Chính phủ đã kêu gọi toàn xã hội: “Cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính, doanh nghiệp phải rà soát các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. Mọi gia đình, cá nhân triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng lượng.”[11]. Trong khi đó lại có ít bàn tay xây dựng bởi những người có tâm có tầm. Nếu không sớm đánh giá lại giáo dục, kiên quyết lập lại trật tự xã hội bằng nền tảng đạo đức dân tộc và đạo lý Phật giáo thì xã hội vẫn bất ổn. Công cuộc kiềm chế lạm phát lại càng khó khăn hơn, và biện pháp phòng chống tham nhũng lại là chuyện khó khả thi.

Riêng Phật giáo có thể nói là chịu một phần trách nhiệm, do không cố vấn cho các ban ngành xã hội hữu hiệu. Các cấp cơ sở giáo hội  chưa thay đổi đủ nhanh trong cách truyền bá giáo lý, vẫn cứ thuyết giảng độc thoại, vẫn cứ mỗi năm vài lễ hội truyền thống, và những khóa tu Bát Quan Trai, niệm Phật… chưa đánh giá đúng mức tầm phát triển chung của xã hội hiện nay. Trong khi xã hội đã thay da đổi thiệt quá nhanh, thế hệ trẻ đang bị sự đồng hóa của toàn cầu, bị những loại giải trí bắn giết, bị những cuộc đổ bị của vũ trường bằng văn hóa ngoại… Những thứ đó đang gặm nhấm thế hệ chủ nhân của đất nước này trong tương lai. Một khoảng trống quá lớn đang cần rất nhiều bàn tay vá lại và rất cần những buổi lễ kỳ siêu của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Đại lễ Phật Đản liên hiệp quốc, bộ phim Lý Công Uẩn hay kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long… Hãy đẩy mạnh hơn nữa những mô hình xã hội, du lịch tâm linh, lễ hội về nguồn như thế thì giá trị của 2 khẩu hiệu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước; và mái chùa che chở hồn dân tộc hòa quyện như thế mới thật sự là chúng ta hội nhập cùng thế giới. Chứ nội lực chúng ta hiện nay sau một năm hòa nhập WTO quả chưa đủ để chơi một sân lớn, không khéo để rồi sẽ hòa tan như hiện nay là lạm phát. Nếu không sớm thoát ra khỏi vòng xoáy hiện nay của những cường quốc thì khó có thể đưa đất nước đi lên. Chứ đừng nói là phát triển bền vững. Nhân trước thềm ngày Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, xin hướng về đảnh lễ đức Thế Tôn, và đoàn thể Tăng già hòa hợp để buổi lễ tình thương và trí tuệ vang mãi trong mỗi người con Việt chúng ta nhằm đưa đất nước lên tầm cao mới.

 
Sài gòn, 05/04/2008
Bài tham dự hội thảo
đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2008
của Ban Trị Sự Phật Giáo Kiên Giang tổ chức.

 

[1]  Nhớ Chùa, Thi Sĩ Huyền Không.

[2] Sư Vạn Hạnh (?-1025) Tiền Lê, họ Nguyễn, Quê ở làng Cổ Pháp, phủ Từ Sơn, nay là Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh.

[3] Thiền sư Pháp Thuận (914 - 990) Đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi.

[4] Khuông Việt (匡越, 933-1011) tên là Ngô Chân Lưu (吳真流), tu chùa Phật Đà, làng Cát Lợi, Thường Lạc, thế hệ thứ 4, dòng Vô Ngôn Thông. Sư là vị Tăng thống đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.

[5] Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999.

[6] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, (sáng 13/12/2007) tại Hà Nội.

[7] BS Lê Thanh Hải-GĐ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tp.HCM, Báo Tuổi Trẻ thứ Bảy 04.04.2008.

[8] Đại diện lãnh đạo 5 Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã tiến hành thanh tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên quy mô toàn quốc nhằm báo cáo tình trạng sử dụng thực phẩm hiện nay của người dân. Trong hai ngày 4 và 5/4, thanh tra liên ngành.

[9] Kinh Thiện Sanh- Kinh Trường Bộ số 16.

[10] Kinh Du Hành số 2- Trường A Hàm I.

[11]Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trong phiên họp thường kỳ cuối tháng 3 năm 2008.

 


 

 

 

 

                                                                                      

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/phatgiaoladaoly.htm

 


Vào mạng: 07-04-2008

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang