Để giúp mọi người có thể xem trực tuyến các bài pháp thoại VCD của thầy Nhật Từ giảng, chúng tôi đã đưa các bài pháp thoại vào mạng miễn phí Youtube Google, bên cạnh các bài do các thiện tri thức khác đã đưa sẵn.

Xin quý vị vui lòng click chuột vào các link dưới đây, sau đó, click vào bài giảng mình thích để nghe. Trong trang Google, các bài giảng thường có thời lượng trên 60 phút. Trong khi trong trang Youtube, thời lượng tối đa được phép upload là 10 phút, do vậy để nghe toàn bộ mỗi bài pháp thoại, quý vị vui lòng nghe theo thứ tự phần 1 đến phần 7 của mỗi bài.

 

PHÁP THOẠI TRÊN GOOGLE

http://video.google.com/videosearch?q=Thich+Nhat+Tu&emb=0&aq=f#

 

PHÁP THOẠI TRÊN YOUTUBE

http://www.youtube.com/user/tusachphathoc

http://www.youtube.com/results?search_query=Thich+Nhat+Tu&search_type=&aq=f

 

Kính chúc an lành

Hải Hạnh và Ngộ Dũng