Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                                    Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  ------------o0o-------------                                                                                 ----------o0o----------

                    Số: 100/VT/HVPG

Tp. HCM, ngày…….tháng……..năm 2009

            THÔNG BÁO

                          V/v thi tuyển học bổng du học tại Đại học Phúc Kiến- Trung Quốc

 

Nhằm thực hiện hóa văn bản hợp tác ký kết ngày 27/05/2009 giữa Trường Đại Học Phúc Kiến-Trung Quốc và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Phúc Kiến-Trung Quốc bước đầu tài trợ cho Học Viện PHVN tại Tp.HCM 12 học bổng tòan phần (bao gồm hỗ trợ chi phí đăng ký học, học phí, giáo tài, cư trú và vé máy bay khứ hồi), đào tạo cấp cử nhân và cao học với những điều kiện như sau:

 

1.     Đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học tại Học Viện PGVN tại Tp.HCM

2.     Tuổi đời không quá 45 tuổi theo giấy CMND)

3.      Sau khi tốt nghiệp về nước phải phục vụ giảng dạy Trung văn cho Học viện tối thiểu là 05 năm.

-Thời gian nộp đơn từ thứ hai, ngày 22-06-2009 đến hết ngày 25-06-2009

   -Thời gian thi tuyển: 7g30 sáng thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Tăng ni sinh nào có nguyện vọng du học và đáp ứng các yêu cầu trên có thể liên hệ đăng ký tham dự thi tuyển tại Văn phòng Học viện  Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM, 750 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại số: 38478779- 38452707

  

                                                                   TL. Hội đồng Điều hành

                                                          Trưởng phòng Hành chánh-Đào tạo

 

 

                                                           

   TS. Thích Viên Trí

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thongbaohocbongTQ.htm

 


Vào mạng: 22-6-2009

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang