Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 VÀI LỜI TÂM SỰ & DỜI NGÀY NHẬN BÀI LUẬN VĂN GỬI THAM DỰ CUỘC THI LUẬN VĂN PHẬT GIÁO

DO TRANG NHÀ LIÊN HOA TỔ CHỨC, NĂM THỨ 2

 NĂM 2009

 

 

 

Ngày 16.10.2009

 

 

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật,

 

 

      Trích yếu :  V/ việc dời ngày nhận Bài gửi Tham dự Cuộc Thi Luận Văn Phật                   

                         giáo, sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 năm 2009.

 

Kính bạch quý Thầy, quý Sư Cô ( Tăng Ni sinh ),

 

Việc thực hiện Cuộc Thi Luận Văn Phật giáo do Trang nhà Liên Hoa tổ chức, như một tấm lòng đóng góp rất nhỏ nhoi của người chủ trương Trang nhà, song song với những hoạt động Phật sự khác, với hạnh nguyện của người Phật tử là hộ trì Tam Bảo.

Vẫn biết rằng với Chương trình học trên các truờng Phật học từ Sơ cấp đến Cao Đẳng Phật học v.v…Quý Thầy, quý Sư Cô đã được trang bị những tư lương cần thiết qua những nội dung học về Nội và Ngoại điển và có các học vị khi tốt nghiệp, để từ đó làm phương tiện đi Hoằng pháp làm nhiêu ích cho con người.

Chúng con biết rằng đạo Phật mà chúng con đang theo để tu học và chuyển hoá, với một rừng hoa giáo lý và tùy căn cơ, tùy khế lý của người thích hợp mà tìm lấy, ứng dụng vào đời sống qua Văn, Tư và Tu. Nhưng vì người Phật tử có những giới hạn của đời sống tục lụy. Còn người tu sĩ thì với chí nguyện độ sanh, không bị ràng buộc gia đình và với phưong trời cao rộng hơn, nên dễ tiếp cận và chuyển hoá những khổ cảnh của con người. Đời sống càng văn minh, vật chất càng tăng trưởng, thì sự đau khổ của con người cùng theo đó mà tăng dần lên, thì trách nhiệm Hoằng Pháp của quý Thầy, quý Sư Cô càng nặng nề hơn vì nhu cầu tâm linh mà mọi người cần cầu, đòi hỏi.

Chúng con chỉ mong muốn tạo một cơ hội khiêm tốn để quý Thầy, quý Sư Cô trao đổi, chia sẻ những sở học, những kinh nghiệm theo nhận thức và ứng dụng của mình vào đời, đi bên cạnh những gì đã học tại nhà trường, vì tất cả các Tông phái của đạo Phật không bao giờ chống trái lẫn nhau. Và mỗi năm, Trang nhà dự tính là sẽ đưa từng Đề Tài khác nhau, để cùng thảo luận qua Cuộc Thi Luận Văn Phật giáo.

Năm đầu tiên- 2008, tổ chức được kết quả rất khả quan và thực dụng, dù nhiều Quý vị vẫn còn  bỡ ngỡ, chưa biết thực hư, cũng như điểm chấm thi cùng các giải thưởng cụ thể ra sao?

Tiếp nối cho truyền thống đó, Trang nhà tổ chức cho Cuộc Thi năm thứ II- 2009 với Đề Tài thi cụ thể dựa trên những nhu cầu thực tiễn về tâm linh của con người trong thời hiện đại, cùng các Giải thuởng cao hơn so với năm đầu tiên.

Như dự tính của Trang nhà khi thực hiện Cuộc Thi Luận Văn Phật giáo, thì :

 

- Từ Năm thứ II đến năm thứ IV, số giải thuởng sẽ như của năm nay- 2009, tức là sẽ có 1 giải thuởng gồm 4 năm Học bổng trên đại học Phật giáo. ( Xem Thông báo về Cuộc Thi )

 

- Riêng năm thứ V, tức năm 2012, thì sẽ có 1 giải thuởng cho 1 năm Học bổng tại Ấn độ hoặc các nước Á châu.

 

            Tất cả những Cuộc Thi với các Đề Tài sai biệt cho mỗi năm, cùng các Giải thuởng như đã nêu trên, đều do Quỹ cá nhân của người Chủ trương Trang nhà và là người đứng ra Tổ chức Cuộc Thi, không qua bất bất kỳ một sự đóng góp tài chánh của một ai khác. Cho nên, sẽ không có gì thay đổi, khi Trang nhà vẫn còn tồn tại, Quý vị Tôn Túc, Thiện Tri Thức chấm Thi vẫn hoan hỉ ủng hộ, tham gia vào Ban Giám Khảo, và người Chủ trương vẫn còn sống cùng số người tham dự Cuộc Thi vẫn tiếp tục lên cao.

Tuy nhiên, cho đến nay, số người Tham dự Cuộc Thi quá ít so với lần Tổ chức năm đầu tiên- 2008. Do đó, Trang nhà quyết định dời ngày nhận Bài Tham dự Cuộc Thi Luận Văn Phật giáo, sẽ chấm dứt nhận Bài Tham dự Cuộc Thi vào ngày 10 tháng 11 năm 2009. Còn ngày Tuyên bố kết quả Cuộc Thi và phát Giải thuởng vẫn như cũ, không thay đồi.

Với tất cả tấm lòng, với tâm huyết làm một cái gì đó có ích lợi thiết thực cho Phật giáo của người Chủ trương Trang nhà, khi Tổ chức Cuộc Thi. Kính mong tất cả quý Thầy, quý Sư Cô cùng tham dự đông đủ để Cuộc Thi thêm phần kết quả tốt đẹp, ý nghĩa và chia sẻ.

Mặc dù vậy, Trang nhà vẫn làm hết khả năng của mình, cũng như tùy duyên, để nếu như Cuộc Thi năm nay có kết quả như sự chờ đợi, Chuơng trình Cuộc Thi Luận Văn Phật giáo sẽ tiếp tục tổ chức thêm vào những năm tới.

Kính chúc quý Thầy, quý Sư Cô nhiều sức khoẻ và mong rằng với những tư lương, với biện tài vô ngại, sẽ chia sẻ cho đời những gì ích lợi thiết thực nhất của người tu sĩ, trước khổ cảnh của nhân loại.

 

Kính mong lắm thay.

 

Người Chủ trương Cuộc Thi

 

Cư sĩ Liên Hoa kính bái.

www.lien-hoa.net 

email: padma9mt@hotmail.com

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/doingay.htm

 


Vào mạng: 21-10-2009

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang