Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VÀI CHƯƠNG TRÌNH CẦN THIẾT
dpnn-6.gif (202 bytes).....Cách đánh chữ Hán và Việt bằng chương trình CPNT2.0 và Vietkey2000 Chân Nguyên-Đỗ Quốc Bảo; Thích Nhật Từ bổ sung  
dpnn-6.gif (202 bytes).....Hướng dẫn sử dụng Vietspell Checker 2000 để đánh tiếng Pali-Sanskrit và Việt   Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Vài hướng dẫn làm trang Web    Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Cách chuyển văn bản tiếng Việt sang phông chữ Unicode     Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Download và giới thiệu về phông chữ Unicode      Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Cách nạp phông chữ vào máy và đánh tiếng Việt internet      Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Cách sử dụng chương trình Winzip      Thích Nhật Từ
dpnn-6.gif (202 bytes).....Cách sử dụng Cute FTP để đưa bài vào mạng     Thích Nhật Từ

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/index.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang