Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CÁCH ĐÁNH CHỮ HÁN VÀ VIỆT
BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CPNT2.0 VÀ VIETSPELL
Chân Nguyên-Đỗ Quốc Bảo
Thích Nhật Từ bổ sung

  

YÊU CẦU

 ¾ Hệ điều hành là win 2000, win2000 server, Win XP hoặc win NT 4.0

 ¾ CPNT 2.0 (viết đủ là Twin-Bridge Chinese Partner for NT) hoặc version mới hơn   Nếu chưa có chương trình này, ai ở Đức có thể gởi email xin cư sĩ Chân Nguyên (baodo@t-online.de), tác giả của phương pháp đánh chữ Hán bằng âm Hán Việt và bộ chữ unicode CN-Times. Người ở VN và các nước khác có thể gởi email xin tỳ-kheo Thích Nhật Từ (thichnhattu@yahoo.com). Lưu ý nên ghi rõ địa chỉ liên lạc để tiện gởi tặng đĩa chương trình.

 ¾ Vietspell Checker 2000 (Hãy bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Vietspell).

 ¾ Cài đặt chương trình theo thứ tự hệ điều hành ví dụ Win2000, Office2000, cài Vietspell Checker 2000, cài các Font chữ Unicode có chứa chữ Hán và Pali (như CN-Times hay Arial Unicode MS [chỉ có trong đĩa CD, không có trên internet]) và sau cùng cài đặt chương trình CPNT 2.0.

 ¾ Dùng font chữ CN-Times hay Arial Unicode MS làm phông chữ chuẩn (Format ¾ Font ¾ Chọn font mang tên CN-Times hay Arial Unicode MS rồi bấm nút Default)

Lưu ý: Nếu trong máy PC của quý vị có 2 ổ đĩa trở lên, thì quý vị nên sử dụng song song hai hệ điều hành của windows: một hệ win97/98 hay WinMe và hệ kia là win2000/ winXP / WinNT. Để setup hai hệ điều hành song song, trước quý vị phải nạp win97/98/ WinMe trước rồi sau đó nạp win2000/ winXP / WinNT. Sau khi nạp xong mỗi lần khởi động máy, máy sẽ hỏi quý vị sử dụng hệ windows, quý vị chỉ cần chọn win2000 hoặc để tự động thì nó cũng tự khởi động win2000, winXP. Trong hệ win2000/WinXP quý vị nên hạn chế việc sử dụng các chương trình multimedia vì chúng sẽ có thể tạo ra conflict với chương trình đánh chữ Hán. Trong hệ win97/97/ WinMe thì quý vị có thể sử dụng tuỳ thích. 

 

CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CPNT20

 ¾ Đưa File univers3.dat, MSO1031.ACLMSO1033.ACL vào Folder mang tên CPNT20 (thường nằm ở C:\CPNT20, nếu quý vị chọn default trong lúc setup)

 ¾ Khởi động CPNT 2.0 (Start ¾ Programs ¾ Twin-Bridge Chinese Partner for NT v.2 ¾ Chinese Partner).  Lập tức thanh đánh sau đây sẽ xuất hiện:

 ¾ Bấm vào nút thứ ba (nút có chữ Vĩnh màu đỏ), thanh đánh chữ Hán sẽ xuất hiện

 ¾ Bấm chuột trái vào chỗ có chữ Hán (Phiên âm), rồi chọn Add/Remove Input Method (hàng thứ năm trừ trên xuống)

 ¾ Bấm chuột vào univers3.dat ở ô bên trái rồi bấm nút Add để đưa nó vào ô bên phải.

 ¾ Bấm OK

 

 ¾ Sau đó bấm vào nút System Configuration (nút đầu tiên có màu xanh).

 ¾ Chọn Traditional Chinese (Big5+ Set) và  Support BIG5+ Encoding

 

 ¾ Bấm chuột trái vào Display Chinese by, rồi chọn Auto Select:

 ¾ Bấm chuột trái vào Input Code Using, rồi chọn mã Unicode

 ¾ Bấm vào nút thứ ba (có chữ Vĩnh)

 ¾ Rồi bấm vào chỗ có chữ Hán

 ¾ Chọn Prompt Line Setup để cài Font mssong.ttf (một Font chữ Khải 18MB, có thể hiển thị tất cả những chữ Hán của cách đánh Hán Việt Âm (univers3.dat)

 ¾ Rồi chọn giống như hình bên dưới:

 Đến đây chúng ta đã nhập cài đặt xong chương trình CPNT2. Để đánh chữ Hán, cần phải lưu ý về qui cách nhập chữ Hán và các lỗi đánh tiếng Việt, như dưới đây:

  

QUI TẮC NHẬP CHỮ HÁN THEO LỆNH TELEX, GIẢN LƯỢC

 ¾ Sau khi khởi động CPNT2, bấm vào nút thứ ba dưới đây:

 ¾ Bấm vào chỗ có chữ Hán, rồi chọn univers3.dat. Sau đó đánh chữ Hán theo kiểu Telex giản lược như biểu đồ dưới đây: 

 

Chữ

Cách gõ

 

Chữ

Cách gõ

 

Bỏ dấu

Cách gõ

â

aa

 

d

z

 

/

s

ê

e

 

đ

d

 

\

f

ô

oo

 

ngh

ng

 

?

r

ơ

ow

 

gi

j

 

~

x

ư

w

 

ph

f

 

j

 Lưu ý: Đánh chữ trước rồi bỏ dấu sau cùng.

Ngoại lệ: Tất cả những chữ có chứa ươ đều được giản hoá thành wo. Sau đây là vài ví dụ điển hình về cách đánh

1.jpg (16322 bytes)


 

CÁCH ĐÁNH TIẾNG PALI-SANSKRIT TRONG VĂN BẢN TIẾNG ANH

¾ Trường hợp quý vị không đánh chữ Pali-Sanskrit trong văn bản tiếng Việt, mà lại đánh trong văn bản tiếng Anh hoặc Pháp, quý vị phải điều chỉnh lại “Kiểu gõ Việt sử dụng” thành VNI, thì hệ thống dấu trong tiếng Việt dạng telex sẽ không hoạt động. Trong kiểu gõ VNI hệ thống thanh dấu được mặc ước bằng các con số (1= dấu sắc, 2 = dấu huyền, 3=dấu hỏi, 4 = dấu ngã, 5 = dấu nặng, 6=dấu ^, 8= ư và ơ, 9+d = đ), nên chúng không hề bị trùng với từ ngữ tiếng Anh như cách đánh Telex. Cách điều chỉnh như sau:

¾ Bấm 2 lần vào hình menu của Vietspell vietspell-1.jpg (1058 bytes), hộp thoại cấu hình sử dụng sẽ xuất hiện:

¾ Ở Kiểu gõ Việt sử dụng, chọn VNI rồi bấm vào lệnh “Quay về”

 vietspell-kieugoVNI.jpg (22437 bytes)

 

CÁCH ĐÁNH TIẾNG PALI-SANSKRIT, HÁN VÀ VIỆT TRONG MỘT VĂN BẢN

Chương trình Vietspell Checker 2000 cho phép đánh chữ Việt và Pali-Sanskrit trong cùng một văn bản. Chúng ta cũng có thể dùng cách đánh Telex của nó để gõ Hán Việt Âm cho chữ Hán của chương trình CPNT2.0. Do đó, để đánh các ngôn ngữ Pali-Sanskrit, Hán và Việt trong cùng một văn bản, quý vị vui lòng làm theo ví dụ sau đây:

Nếu quý vị đang đánh tiếng Việt theo cách gõ Telex, muốn chuyển đánh chữ Pali-Sanskrit, quý vị chỉ cần bấm vào tổ hợp phím Shift+Alt là đánh được. Nếu đang gõ tiếng Pali-Sanskrit, chỉ cần bấm tổ hợp phím Shift+Alt, quý vị có thể đánh tiếng Việt.

Nếu quý vị đang ở cách gõ tiếng Việt hay Pali-Sanskrit, muốn đánh chữ Hán chỉ cần bấm vào tổ hợp phím Alt+ ß để gọi cách đánh CPNT. Khi muốn tạm ngưng cách đánh chữ Hán để đánh tiếng Việt hoặc Pali-Sanskrit, chỉ cần bấm lại tổ hợp phím Alt+ ß để tạm dấu CPNT là được.


Các lưu ý khác

 ¾ Nếu chỉ đánh chữ Hán và English trong cùng một văn bản thì chỉ cần khởi động văn bản word rồi khởi động CPNT2 mà không cần phải mở Vietspell.

 ¾ Nếu đánh chữ Hán và Việt cùng một văn bản thì khởi động Word, Vietspell và CPNT (theo đúng thứ tự để tránh lỗi). Khi đánh chữ Việt trước thì dùng lệnh Alt + <-- để tạm đóng thanh đánh của Song Kiều. Nếu đánh chữ Hán trước thì tạm đóng lệnh đánh Pali-Sanskrit của Vietspell, bằng cách bấm lệnh Ctrl + Shift.

 

CÁCH SỬA LỖI CHỮ ‘I’ HOA SAU CÁC NGUYÊN ÂM

Thông thường, khi sử dụng đánh chữ Việt, người đánh thường gặp lỗi chữ I hoa được máy tự động sửa sau các nguyên âm có dấu. Để khắc phục, các bạn cần làm theo sau đây:

 ¾ Sau khi khởi động văn bản Word, bấm vào nút Tools, rồi chọn lệnh Auto-correct

 ¾ Sau đó, đánh chữ i vào ô Replace, rồi xoá cách sửa tự động i thành I, mà máy đã ghi sẳn. Rồi bấm OK.

 

CÁCH SỬA LỖI KHOẢNG CÁCH TRƯỚC NGUYÊN ÂM CÓ DẤU

Thông thường sau khi dùng lệnh Alt + <---  để tạm thời đóng hoặc mở thanh đánh của Song Kiều, thỉnh thoảng chương trình đánh tiếng Việt tạo ra lỗi có khoảng cách trước các nguyên âm có dấu. Ví dụ như: ch úng sanh v ô bi ên th ệ nguy ện đ ộ. Để khắc phục, các bạn hãy làm các thao tác như hai hình bên dưới:

 ¾ Khởi động văn bản word. ¾ Chọn Tools. ¾ Chọn Options. ¾ Sau đó chọn Edit, để trống ô Use smart cut and paste (hình phải, ô có mũi tên chỉ đến). 

 xoa_khoangcach.jpg (21204 bytes)

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/danh_chu_Han_bang_am_HanViet.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang