Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

NỘI DUNG GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM 2008

 

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do thầy Thích Nhật Từ biên tập, gồm nhiều chủ đề Phật học và các ngành học liên hệ. Tủ sách đã có hơn 60 tác phẩm, dịch phẩm về Phật giáo và Phật học, bao gồm các nghi thức tụng niệm thuần Việt, sách học thuật dành cho các nhà nghiên cứu Phật học và sách ứng dụng hành trì dành cho Phật tử và những ai yêu mến giáo pháp Phật.

(minh họa hình về sách)

 

PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Khoảng 500 pháp thoại chủ đề do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng đã được được xuất bản thành khoảng 250 VCD và đĩa MP3.  Chủ đề của pháp âm Đạo Phật Ngày Nay rất đa dạng, bao gồm từ các chủ đề về triết học, tôn giáo, đạo đức cho đến các vấn đề xã hội, gia đình, hôn nhân, tình yêu và các vấn nạng toàn cầu v.v…

(minh họa hình về băng giảng)

 

ÂM NHẠC ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Đã xuất bản hơn 100 Album về tân nhạc, cổ nhạc và tiếng thơ Phật giáo, với sự góp mặt của các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng. Chủ đề đa dạng, bao gồm nhạc lễ Phật giáo, nhạc niệm Phật và những loại nhạc truyền thống và hiện đại về đức Phật, Phật pháp, xuân, Vu-lan và nhiều lễ hội Phật giáo v.v…

(minh họa hình về âm nhạc và cải lương)

 

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM MP3

Đạo Phật Ngày Nay là tổ chức Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam thực hiện âm thanh hoá và xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh MP3. Hiện tại, kinh tạng Pali và kinh tạng A-hàm đã được hoàn tất. Phần lớn các ấn bản kinh điển Đại thừa do nhiều cao tăng Việt Nam phiên dịch đã được ấn hành. Phần luận tạng và luật tạng đang tiếp tục được thực hiện.

Ấn bản Đại Tạng Kinh Việt Nam dạng MP3 ra mắt lần đầu vào năm 2006 nhân mùa Phật đản PL. 2550 và đã được phổ biến trên trang nhà http://tusachphathoc.com, cũng như đã gửi cúng dường đến nhiều tự viện  trong và ngoài nước. 

(minh họa hình về đại tạng kinh)

 

LIÊN LẠC

Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM, Việt Nam

Tel: 08-8335914; 08-8309570; 0908153160.

Email: thichnhattu@yahoo.com  & buddhismtodayinc@yahoo.com

Trang Web nghiên cứu: http://buddhismtoday.com

Trang Web pháp thoại: http://tusachphathoc.com

 

Đầu của trang đầu ghi:

Trí tuệ là sự nghiệp.

 

Đầu của trang sau ghi:

Hương vị chánh pháp giá trị hơn mọi hương vị.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/antong/noidungtrienlam2008.htm

 


Vào mạng: 08-03-2008

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang