Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VUI XUÂN HIỆN TIỀN
Thích Nữ Giới Hương
 

 

Xuân đến,

Ánh ngọc lung linh

Điểm hồng sắc tuyết

Đầu cành trổ mai.

 

Xuân nồng,

Hương tâm thơm ngát

Chân thường ngã tịnh

Vui xuân hiện tiền.

 

Đón Xuân nơi Milwaukee, ngày 10/1/2008

 

                       

           

http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/vuixuanhientien.htm

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang