Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CHÙM ẢNH: NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY THỨ NHẤT CỦA HỘI TRẠI "TUỔI TRẺ VÀ CUỘC SỐNG"

Nhóm phóng viên

 

Hội trại ''Tuổi trẻ và cuộc sống'' do Ban Hoằng Pháp thành hội Phật giáo thành phố HCM đã bước qua ngày thứ 2 , với những hoạt động vui chơi như thi Phật pháp, thi đấu các trò chơi nhân gian ... Vào lúc 20 giờ buối tối cùng ngày, tất cả 2.400 trại sinh đã tập trung nghe ĐĐ. Thích Quang Thạnh thuyết giảng với chủ đề ''Tuổi trẻ và Cuộc sống''

Xin giới thiệu chùm ảnh sinh hoạt ngày thứ 2 của hội trại

Theo Phattuvietnam.net

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/traihe2009_hinhanh2.htm

 

 


Cập nhật: 05-06-2009

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang