Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tin khẩn cấp: Tu viện Bát Nhã  đang bị tấn công


 

Bây giờ là 12:39 giờ VN ngày 27.9.09:

 • Lực lượng tấn công đang đẩy quý thầy lên xe ben chở đi, nhưng không biết đi đâu? STOP!

Bây giờ là 12:20 giờ VN ngày 27.9.09:

 • Họ đập tan các cửa, và đang lùa quý sư cô ra sân. Trời Bát Nhã vẫn đang mưa. STOP!
 • Các sư cô khóa cửa ở bên trong. STOP!
 • Lực lượng tấn công tu viện Bát Nhã đang tiến đánh qua xóm Mây Đầu Núi (Ni xá của các sư cô). STOP!
 • Có 4 chiếc xe taxi đang đi vào cổng chính, không biết chở ai trong đó. STOP!

Bây giờ là 12:02 giờ VN ngày 27.9.09:

 • Quý thầy vẫn bị ngồi dưới mưa một giờ rưởi qua (bắt đầu mưa hồi 10:30 giờ VN) không có gì để che, và trời vẫn đang mưa, và rất lạnh. STOP!  giao thông (mặc sắc phục) đang kiểm soát, ngăn chận tại tất cả các ngả đường vào Tu viện,  chìm thì vẫn quan sát bằng nhiều phương tiện hiện đại. STOP! Bây giờ là 11:32 giờ VN ngày 27.9.09:
  • Một chiếc xe ben (loại xe chở vật dụng, đất đá...) đang vào tới cư xá Tâm Ban Đầu. STOP! Bây giờ là 11:23 giờ VN ngày 27.9.09:
   • Quý thầy đang ngồi quây tròn ngoài sân dưới trời mưa lạnh cao nguyên. STOP! Lực lượng tấn công thì không ngừng xỉ vả, chửi bới. STOP! Chông mõ, kinh sách, áo quần, vật dụng... ngổn ngang dưới mưa. STOP!

Bây giờ là 11:06 giờ VN ngày 27.9.09:

   • Trời Bát Nhã đang mưa. Quý thầy phải ngồi dưới mưa lạnh. STOP!
   •  đang gọi xe tới chở đi. STOP!
   • Các ngỏ vào Tu viện đều đã bị chận, Phật tử tới cứu nhưng bị chận lại từ xa. STOP!  tăng cường rất đông, đang chiếm hết các phòng, tập trung tất cả quý thầy xuống sân. STOP! Họ bắt tất cả quý thầy phải mang ba lô hành lý, chờ xe tới chở đi. Nhưng không biết đi đâu. STOP!Tình hình bên ni xá vẫn còn yên tĩnh. STOP! Bây giờ là 10:50 giờ VN ngày 27.9.09:  đang kéo hai thầy PHÁP HỘI và PHÁP TỤ (hai Sư anh lớn của Tăng thân) ra ngoài, họ lôi đi như lôi một con vật. STOP!
   • Một Phật tử đang bị  rượt đuổi, vừa chạy chị Phật tử vừa khóc, kêu nguy quá thầy ơi! STOP! Bây giờ là 10:30 giờ VN ngày 27.9.09, cuộc liên lạc của chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi cũng biết được rằng, giờ này: Lực lượng tấn công Bát Nhã ra kỳ hạn cho Tăng thân là trong vòng 2 ngày phải rời khỏi tu viện. STOP!
   • Các thầy đã bị lực lượng tấn công đàn áp ra khỏi tăng xá, và đang tụng kinh bên ngoài hành lang. STOP!
   • Có hai thầy đắp y ngồi thiền trước cửa phòng. STOP!
   • Đồ đạc, và tất cả vật dụng đều đã bị quăng ra sân. STOP!

Bây giờ là 9:45 giờ VN ngày 27.9.09, chúng tôi đang trên đường dây với tu viện Bát Nhã, tình hình Tu viện hiện rất khẩn trương và rất nguy hiểm đến tính mạng của chư Tăng:

§         Từ đầu cuộc tập trung lực lượng (9:30) đến khi bắt đầu đập phá cho chí giờ này (đang đập phá)  mặc thường phục đều có mặt trong mọi thời khắc, nhưng không làm gì để can thiệp. Dường như họ có mặt để chỉ huy cuộc tấn công, và những người tấn công là do họ thuê tới vậy? STOP!

   • Quý thầy đang ngồi thiền ở tầng thứ ba của tăng xá RPB, gửi năng lượng bình yên đến những người đang bị vô minh che lấp, mong Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ban nước cành dương làm dịu mát những tâm hồn đang bị lửa vô minh thiêu đốt. STOP! Chúng tôi nghe được tiếng đập phá rất lớn qua ống nghe của máy điện thoại. STOP! Họ đang quăng bồ đoàn (gối ngồi thiền) ra sân. STOP! Có khoảng 150 người đang đập phá tới tầng thứ hai của tăng xá Rừng Phương Bối của quý thầy. STOP!

 


 

URGENT- BREAKING NEWS

PRESS RELEASE

From Help Bat Nha – www.helpbatnha.org

27.09.2009

 

Zen Master’s followers violently beaten and evicted

 

Today, at 09:45 local time (03:45 GMT), a 150-strong, unidentified mob descended on Prajna Monastery, Lam Dong Province, Vietnam, and violently evicted the 379 resident monastic followers of Venerable Zen Master Thich Nhat Hanh.  Government officials are refusing to intervene and local police appear to be involved.

 

Excessive violence was used against unarmed, non-resisting, peaceable monks and nuns, in flagrant breach of all internationally-recognized principles of human rights:

 

 • A 150-strong mob, believed to include plain-clothes policemen, descended on the monastery in the small hours of the morning, breaking down the doors of the monks’ residence, and forcing their way into the building. Uniformed police were seen setting-up roadblocks, preventing anyone from approaching.

 

 • The mob attacked the monks, who were at this time sitting down wearing their sanghatis [formal saffron robes] and chanting. The brothers, committed to a non-violent response, made no attempt to defend themselves. The mob singled out the two most senior monks, Phap Hoi and Phap Tu, dragging them in their sanghatis, across the concrete into the torrential rain outside.

 

 • The mob proceeded to violently evict the monks and aspirants from the building. Each one was body-searched and all cameras and mobile phones confiscated – depriving them of the only means of contact with the world outside since the police cut phone lines in June. The monks few possessions were flung from all three floors into the courtyard below.

 

 • 30 monks seem to have been separated from the main group and are being held within the monastery.

 

 • Another 50 monks were violently herded into the back of a construction truck and 3 taxis. One novice was throttled; another young aspirant bleeding from blows inflicted. They have been abducted and it is not known where they have been taken.

 

 • The violent mob then moved on to the sisters’ hamlets. At the Mountain Cloud Hamlet the mob smashed down the doors and violently evicted about 100 resident nuns and aspirants. The sisters were force-marched down hill out of the monastery; some slipped in the rain and were beaten where they fell.

 

 • The mob attempted forced entry of the second sisters’ hamlet, but have so far failed to break down the front door. As of 17:40pm the sisters were still inside.

 

 

CONTACT:

 • Brother Trung Hai, senior dharma teacher from Prajna monastery, in Plum Village Practice Centre France since 21 June: Cell + 33 688 438 509  or  + 33 5.53.73.39.24

 • Mr Loc, lay community member of Order of Interbeing currently in Bao Loc , Vietnam : + 84 938 232 330 (Vietnamese speaking)

               

In 2005 the monks and nuns were invited by the Abbot of Prajna Monastery, with Central Government approval, to live and practice there according to the teachings of Thich Nhat Hanh. In June 2008, the abbot said he was under pressure from the government (specifically from the religious police and from The Government Committee for Religious Affairs) not to sponsor the monks and nuns to stay there any longer.. The situation has since deteriorated, and the monastery was subjected to threats of violence. In an earlier mob attack, on 29 June this year, property was confiscated and destroyed and huts burned.

 

See earlier stories:

ASSOCIATED PRESS: “Tensions Rise As Police Question Monks Followers” – BEN STOCKING  (Sept. 09) http://www.newsvine.com/_news/2009/09/22/3299207-tensions-rise-as-police-question-monks-followers

BBC NEWS: “Attack on Vietnam Monastery” (July 2009) http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8168200.stm

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/tinkhancap.htm

 

 


Cập nhật: 29-9-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang