Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đoàn Thể Tuổi Trẻ Tây Tạng Tái Xác Nhận Niềm Tin Vào Sự Lãnh Đạo Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Dương Tiêu dịch


 

Nguồn www.phapluan.net

By Phurbu Thinley, Phayul, January 14, 2009

Tin từ Sarnath, Ấn Độ:

Lòng tin đối với vị lãnh đạo lưu vong tâm linh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã được tổ chức Tuổi Trẻ Tây Tạng lớn nhất,  tái xác nhận một cách quả quyết và tràn đầy hy vọng vào sự phán xét và lãnh đạo tuyệt đối đúng đắn của Ngài, qua một buổi lễ long trọng đặc biệt chúc mừng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sống lâu trăm tuổi.

Tổng trưởng toàn quyền coi tiểu bang miền đông bắc Ấn Độ, Arunachal Pradesh, ông Dorjee Khandu là một trong các nhân viên cao cấp chính quyền hiện diện trong buổi lễ cầu nguyện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Đòan thể độc lập tuổi trẻ Tây Tạng là hội đòan lớn nhất đấu tranh đòi quyền tự do cho Tây Tạng, có khoảng 30,000 thành viên khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên gần đây nhóm này không ủng hộ con đường trung đạo hoà giải đối phó với Trung Cộng của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Hội đòan này dưới sự lãnh đạo của anh Tsewang Rigzin, chủ trương đòi độc lập tự do dân chủ hoàn toàn cho Tây Tạng bằng con đường đấu tranh bất bạo động.

Theo tập sách vừa xuất bản tuần rồi mang tựa đề: “ Phản Ứng”, đã vạch rõ hàng loạt âm mưu chụp mũ xảo trá vu khống xuyên tạc lật lọng và chính sách đàn áp tiêu diệt dân tộc Tây Tạng của đảng cộng sản Trung Quốc.

Với có mặt của 175 đại biểu, bao gồm các thành viên cao cấp của Tổ Chức Đoàn Thể Đấu Tranh Tuổi Trẻ Tây Tạng, đã bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đức Đạt Lai Lạt Ma, cầu chúc Ngài bách niên giai lão, nhưng Tổ chức này cũng nói rõ là sẽ không từ bỏ mục đích duy nhất của họ là: đòi hỏi tuyệt đối độc lập tự do cho Tây Tạng bằng con đường đấu tranh bất bạo động.

Buổi lễ cầu nguyện cho sức khoẻ và ủng hộ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma diễn ra suốt 1 tuần tại học viện cao cấp Tây Tạng, thuộc tỉnh Sarnath, phía bắc Ấn Độ, thuộc thành phố thánh địa Varanasi.

Có khoãng hơn 20,000 Phật tử khắp nơi trên thế giới tham gia buổi cầu nguyện và thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Hàng ngàn Phật tử và người dân Tây Tạng lưu vong đã cầu nguyện cho các nạn nhân Tây Tạng hiện đang sống duới sự cai trị tàn ác của Trung Cộng, Trân Động Đất Tại Tứ Xuyên, Trận Lụt tại tiểu bang Bihar và gần đây là cho các nạn nhân của vụ khủng bố Mumbai.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7643,0,0,1,0

Tibetan Youth Congress reaffirms faith in Dalai Lama’s leadership

By Phurbu Thinley, Phayul, January 14, 2009

Sarnath, India -- Exiled Tibetan leader His Holiness the Dalai Lama was offered a grand Tenshug (Long-Life ceremonial offering) by the Tibetan Youth Congress, the largest pro-independence group in the exile Tibetan community, to reaffirm its absolute faith and respect in his leadership.

<< TYC president Tsewang Rigzin makes offering during a Tenshug (Long-life offering) ceremony for His Holiness the Dalai Lama at Sarnath, in Varanasi, Wednesday, January 14, 2009. Tibetan spiritual leader Tuesday ended a week-long teachings on “Kamalashila's "The Middling Stages of Meditation" (gomrim barpa) and Shantideva's “A Guide To the Bodhisattva's Way of Life” (chodjug). (Photo: Tenzin Choejor/OHHDL)

The Chief Minister of the North eastern Indian state of Arunachal Pradesh Dorjee Khandu was among the dignitaries present during the prayer ceremony to wish the exiled Tibetan leader a long and healthy life.

“Tibetan Youth Congress offered this Tenshug ceremony, which is a long life offering to His Holiness the Dalai Lama to reaffirm our respect, our love and faith in his leadership and to request him to continue to lead the Tibetan struggle,” the organization president Mr Tsewang Rigzin told Phayul.

“In doing so we pay our tribute and gratitude to His Holiness’ long and able leadership to the Tibetan people’s cause,” Tsewang said.

The Tibetan Youth Congress, which claims some 30,000 active members under its worldwide regional chapters, however, does not support the Dalai Lama’s Middle-Way policy that seeks “real and meaningful autonomy” instead of outright independence for Tibet.

China, which sent military troops in late 1949 to occupy Tibet, has lately tried to denounce the Tibetan pro-independence group by condemning it as as a "violent terrorist" outfits and equating them with Al-Qaeda.

The youth organisation refutes the allegations as “baseless” saying it is a non-governmental organization with "non-violence and peace" as its founding principles.

The organisation last week released a book - "RESPONSE: Response to the Allegations of the Communist Party of China" - to counter Chinese allegations. The Organisation Vice President Dhondup Dorjee Shokda said that the book would reveal the series of attempts made by the Chinese government to malign the Tibetan People's peaceful movement and counter the numerous unfounded allegations made by the Chinese Communist Party.

“By offering Tenshug, we further reaffirm Tibetan Youth Congress’ absolute commitment to His Holiness the Dalai Lama’s non-violent approach in our struggle for freedom,” Mr Tsewang said following the ceremonial offering today.

“However, there would be no change in the Tibetan Youth Congress’ founding goal. It will remain committed in its stand of seeking complete independence for Tibet,” he added.

According to him some 175 representatives of the organization, including the central executive members, representing its worldwide regional chapters took part in the Tenshug ceremony, which involved offering prayers and auspicious Buddhist objects to wish the Tibetan leader a long and healthy life.

The ceremonial long-life offering was made at the end of a week-long teaching by the Dalai Lama at the central Institute of Higher Tibetan Studies at Sarnath, in the northern Indian city of Varanasi.

More than 20,000 Buddhists from across the globe attended the teachings, which ended yesterday.

The Nobel peace laureate yesterday, shortly after the teachings, led a massive prayer for world peace on the premise of the Sarnath’s Damek Stupa, where Lord Buddha is believed to have delivered his first sermon after attaining enlightenment about 2500 years ago. Thousands of Tibetans and Buddhists from across the world offered prayers at one of the most sacred Buddhist pilgrimage sites for the victims of Tibet unrest, Sichuan Earthquake, Bihar floods and recent Mumbai Terror attacks.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7643,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2209_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 19-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang