Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tây Tạng lưu vong gửi huyết thư thỉnh cầu Thủ Tướng Ấn Độ ủng hộ cho họ

Hạt Cát dịch


 

Nguồn www.phapluan.net

ANI     Wednesday 14th January, 2009    

Allahabad, Jan 14: Tây Tạng lưu vong đã thỉnh cầu Thủ Tướng Manmohan Singh ủng hộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tây Tạng.

Những người biểu tình, mang theo hình ảnh nhà lãnh đạo tâm linh của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã thực hiện một cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng thống trị Tây Tạng hôm thứ Ba.

Họ đã hô lớn các khẩu hiệu phản đối Trung Cộng và đã viết một bức thư bằng máu thỉnh cầu Thủ Tướng ủng hộ cho cuộc tranh đấu của họ.

"Tất cả người dân Tây Tạng chúng ta kêu gọi Thủ Tướng Ấn Độ ủng hộ cuộc tranh đấu  của chúng ta" Sonam, một người dân Tây Tạng lưu vong nói.

 Người dân Tây tạng từ lâu đã khơi dậy một cuộc tranh đấu chống lại ách thống trị của Trung cộng. Bắc Kinh vốn coi Tây Tạng như một phần lãnh thổ Trung quốc và đã đặt ách thống trị từ năm 1959.

Người dân Tây Tạng nói "Những người Trung cộng tàn ác" đã gia tăng kể từ hồi 14 tháng 03 sau đợt nổi dậy  tại Lhasa hồi năm 2008, điều mà Trung cộng luôn cho là do Đức Đạt Lai Lạt Ma  và "bè lũ" .

Những vụ nổi dậy  sau đó đã tràn lan khắp Tây Tạng và những vùng cư dân Tây Tạng trên đất Trung hoa đã thu hút được sự chú ý của thế giới.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2207_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 19-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang