Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thiền Sư Ajahn Brahm Thuyết Giảng Bát Chánh Đạo Tại Tích Lan

Dương Tiêu dịch


 

Nguồn www.phapluan.net

By D.C.Ranatunga, The Sunday Times, Jan 11, 2009

Tin từ Colombo, Tích Lan:

“Hẹn gặp tại Tích Lan.” Đó là lời từ giã của sư Ajahn với tác giả bài này tại thiền viện Serpentine, tiểu bang Perth, Úc Châu.

Thiền sư Ajahn sẽ đến Tích Lan , thủ đô Colombo vào thứ 7, ngày 24 tháng 1. Đây là lần viếng thăm thứ 3 của thiền sư Ajahn kể từ năm 2005.

Mỗi lần thiền sư đến thuyết pháp tại Tích Lan, là đông đảo tín đồ Phật tử cũng như không Phật tử tham dự khoá tu học của ngài.

Lần này Thiền sư Ajahn sẽ hướng dẫn ứng dụng Bát Chánh Đạo vào thực hành thiền minh sát.Ngoài ra sẽ có số lớn sách báo của ngài sẽ được ban phát, tặng cho các Phật tử đến nghe thuyết pháp.

Phần lớn sách vở của ngài thiền sư Ajahn, kỹ sư Tích Lan Abhaya, hiện nay là đệ tử xuất gia của thiền sư, dã bỏ rất nhiều công sức chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Sinhala để dân chúng Tích Lan có thể tham khảo và đọc, cũng như phổ cập sách vỡ và phương pháp thiền định của thiền sư.

Theo thiền sư Ajahn thì ngày xưa có nhiều người đạo thiên chúa, hoặc đạo Hồi thường đặt câu hỏi:  tôn giáo của họ thì dựa trên căn bản Thánh kinh và Kinh Coran; vậy Phật pháp dựa trên những gì, thiền sư thường trả lời Phật Giáo dựa trên kinh sách và luận tạng, nhưng bây giờ tôi luôn luôn trả lời những câu hỏi như vậy là Phật Pháp dựa trên Thiền Định.

Vào thời gian gần đây, tác giả bài này được lắng nghe một lời dạy rất hữu ích mà người Phật tử có thể nhìn thấy: “ Sự thấy đạo và sự thực hành và bước vào con đường đạo.”, hiểu được kinh điển trên văn tự là một chuyện và thực hành để thấu rõ chân tướng của giáo pháp Đức Phật là cả một chuyện khác.

Giảng giải một cách sâu xa hơn, thiền sư Ajahn cho rằng Phật Giáo là một tôn giáo năm rải rác theo từng vùng địa dư trên trái đất và mọi người có quyền tự do lựa chọn phương pháp tu hành, cũng như chọn lựa giáo xứ của mình.

Phật tử nên trải rộng lòng yêu thương và hoan hỷ với tất cả các việc làm thiện của mọi người chung quanh.

Đạo Phật dạy cho chúng ta nhận rõ va phá bỏ những tà pháp ngay trong bản thân chúng ta, và mọi người Phật tử phải hiểu biết trách nhiệm và hậu quả của minh gây ra, không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Trách cứ người khác không phải là cách giải quyết tốt lành. Sửa đổi lỗi lầm sẽ giúp đỡ tương lai sau này, người Phật tử hiểu biết và ít tái phạm cũng như dẫm lại vết chân sa ngã ngày xưa.

Theo thiền sư Ajahn kể lại thì ngài đã truyền dạy lòng từ bi và sự hiểu rõ trách nhiệm, cũng như nhân quả, của những khoá tu học giáo pháp cho các tù nhân đang bị giam giữ phạm pháp, kết quả là không hề có bất cứ phạm nhân nào phạm pháp trở lại, và bị giam giữ lần thứ 2 trong tù. Ngoài ra các Cai tù cũng học hỏi được các phương pháp cai quản và giáo huấn các tù nhân theo giáo pháp của Đức Phật.

Thiền định Phật giáo giúp đỡ con người trở nên hiền hoà dễ chịu, tỉnh thức với những hành động ý nghĩ tác lý của mình, thiền sinh trở nên thành thật, thông thái và lòng từ được phát triễn mạnh mẽ.

Thiền sư Ajahn Brahm sẽ dành nhiều thời gian cho các cuộc thuyết pháp ngoài lề trong cuộc hoằng pháp sắp tới tại Tích Lan. Chương trình thuyết pháp bắt đầu tại thiền viện Nauyana  vào ngày 24 tháng 1 với tu sĩ Phật giáo và tín đồ vào lúc 8 đến 10 giờ sáng.

Buổi chiều sẽ là buổi thực hành hướng dẫn thiền minh sát tại trung tâm nghệ thuật, thuộc trường đại học Peradeniya.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7626,0,0,1,0

 Ajahn Brahm in Sri Lanka to discuss Noble Eightfold Path

By D.C. Ranatunga, The Sunday times, Jan 11, 2009

Colombo, Sri Lanka -- “See you soon in Sri Lanka” were Ajahn Brahmavamso’s parting words as I bade him farewell at his Serpentine monastery in Perth. That was in January last year. His visit to Sri Lanka has now been finalised and he is scheduled to be in Colombo on Saturday, January 24.

This will be Ajahn Brahm’s third visit to Sri Lanka since 2005. He drew huge crowds wherever he preached on his earlier visits. This time too, his visit, arranged by the Sri Lankan Buddhist community in Perth, will be eagerly awaited by everyone irrespective of whether he or she is a Buddhist or not.

The ‘Noble Eightfold Path’ will be the theme of Ajahn Brahm’s discourses with guided meditation too. A number of Ajahn Brahm’s books are now available here. His disciple, Sri Lankan engineer turned monk Bhikkhu Abhaya who is now resident here, is doing a great service making these publications available. He has done several translations making it possible for Sinhala readers too to enjoy Ajahn Brahm’s discourses.

The highlight of his discourses is meditation, which he calls the essence of Buddhism. “People ask me like the Christians have the Bible or the Muslims the Quran, what do Buddhists have. I used to say there is the Tripitaka and the Sutttas but now I say the holy book of Buddhists is Meditation,” he says.

Recently I listened to him elaborating on the two different types of religions – Revealed and Realised. “The revealed religion is the one in which you are told to believe in a holy book or a holy person. You cannot argue about what has been preached in such a religion. You have to believe in what has been taught. The realised religion is different. Here you have to find the way yourself,” he explained.

Explaining further, he said: “Buddhism is a democratic religion not an authoritarian or autocratic one. You have a choice. Buddha has asked you to first try it yourself. You can practise and if you don’t like it, you can give it up.”

Pointing out that Buddhism is a religion which one can feel for oneself, Ajahn Brahm said that when one says, May all beings be happy and well,”one spreads loving kindness.

“In Buddhism, we are taught to realize what is right and what is wrong ourselves. You take responsibility for your actions without blaming anyone else. Blaming others is no solution to a problem. Learn from your mistakes but don’t try to punish yourself,” he said.

Relating an incident which he will never forget throughout his life, he said how he got a telephone call from a prison official who insisted that he should come again and talk to prisoners. This was after a class he conducted for them a few months earlier. Ajahn Brahm explained to the official that he had a busy schedule and that he had arranged for other monks to continue the classes. “We want you to come,” the official insisted. And Ajahn Brahm asked why. He explained that among the prisoners who followed his class there wasn’t a single prisoner who came back to prison. This, the official considered a big achievement. “What I had taught them was not to punish themselves, but to forgive – to take responsibility for their actions.”

Describing Buddhism as a peaceful, good religion, he stressed that meditation is the way one can develop wisdom, peace and compassion. “With meditation, you become more ethical, more aware. You become honest and mindful. Meditation is the source of Buddhism.”

Programme in Sri Lanka

Ajahn Brahm will spend more time in the outstations during the forthcoming tour. The programme starts at the Nauyana monastery off Kurunegala on Saturday, January 24 with a Dhamma talk to monks and lay persons from 8 – 10 in the morning.

The same afternoon he will conduct a guided meditation programme and deliver a discourse at the Arts Theatre, Peradeniya University.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2205_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 14-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang