Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Điểm Sách: Cái Nhìn Thật Sự Về Phật Pháp - Jack Kornfield

Dương Tiêu dịch


 

By Ivy Farguheson, January 8, 2009.

 

Đối với nhiều Phật tử không nắm vững giáo pháp, thì Phật Pháp thỉnh thoảng làm cho họ chỉ mĩm cười ngày và đêm, cho tất cả đều là “vô thường” mà quên đi thực tế hàng ngày xảy ra chung quanh đời sống.

Trong tập sách Phật pháp đã xuất bản: “Sau trạng thái nhập định sẽ tẩy trần” thì độc giả đã nhận thức được phương pháp thực tế thiền định Phật Pháp, đã nâng cao trình độ hiểu biết và phân biệt một cách sâu sắc làm sao sống cân bằng giữa 2 trạng thái tham thiền nhập định và trạng thái xả thiền trở về sống với thực tế. 

Với sự giúp đỡ của các câu chuyện cá nhân đến từ bạn bè, gia đình và chính bản thân, tác giả Kornfield không những mở rộng cánh cửa hiểu biết Phật Pháp cho những Phật tử sơ cơ, mà còn cho bất cứ ai quan tâm chú ý nghiên cứu đến thiền dịnh.

Tác giả miêu tả các phương pháp Phật Pháp được dùng để nhận định và lựa chọn quyết định nào là sáng suốt trong cuộc sống mà mỗi người chúng ta phải đương đầu.

Kornfield với cách viết và lối nhìn hết sức can đảm và khách quan trong tập sách “Sau trạng thái thiền định sẽ tẩy trần”, đã mang đến cho những ai quan tâm chút nào đến Phật Pháp , một thế giới thực hành thiền định đơn giản dễ hiểu thú vị, không xa rời thực tế.

Điều thú vị và ngạc nhiên nhất mà Kornfield nhận thấy là, có rất nhiều sự thật ngoài dự kiến, ngoài tầm hiểu biết của mọi người, nếu thiền sinh thực hiện đúng đắn trong thời lượng đầy đủ, sẽ dẫn dắt họ đến một cái nhìn sáng suốt và thực tế về sự thật của đời sống hàng ngày.

Được nhiều sự giúp đỡ của các lời bình và thí dụ của nhiều tu sĩ Phật Giáo từ khắp nơi trên thế giới, người đọc dễ dàng học hỏi phương thiền định, thông qua việc tụng kinh niệm Phật hay quán sát hơi thở, và điều này sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm lối sống của người đọc. Sự thay đổi này đến một cách tự nhiên không đau đớn miễn cưỡng và tràn đầy lòng bao dung, nếu lòng cố chấp vị kỷ bản ngã của con người được tự do tháo mỡ.

Tập sách mới xuất bản của Kornfield là một quyển sách tuyệt vời về cả hai phương diện hình thức và nội dung Phật Pháp cao thâm nhưng đơn giản. Người đọc không cần phải là tín đồ Phật Giáo để hiểu những tư tưởng triết học của Đức Phật, mà chỉ cần có một tâm hồn cởi mở, thì cũng có thể nắm được ý chính tổng quát cần thiết của nội dung Tập Sách.

Sau khi đoc xong phần cuối của quyển sách, độc giả không những hiểu rõ Phật Pháp mà còn thấm nhuần tư tưởng vị tha bao dung lòng thưong yêu cho chính bản thân, cũng như giữa người với người.

Ngoài ra người đọc sẽ hiểu được tất cả nỗi đau khổ trên cuộc đời này bao giờ cũng hiện hữu, và không thể tránh khỏi, nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời, cái quan trọng tồn tại lâu dài đó là hiểu được chính bản thân của họ.

Nguồn: http://www.thestarpress.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2009901080320

BOOK REVIEW: Book gives true look at Buddhism

By IVY FARGUHESON • • January 8, 2009

Sometimes, Buddhism is given the reputation that it's for "soft" followers who hope to spend their days and nights sitting with a smile on their face, unaware of the reality around them.

In After the Ecstasy, the Laundry: How the Heart Grows Wise on the Spiritual Path Buddhist monk and American psychologist Jack Kornfield dispels the soft image of Buddhism by analyzing the truly difficult nature of meditation and living in "Buddha-nature".

With the help of personal stories from friends, family and himself, Kornfield opens the world of Buddhism not only to the novice follower, but also to those interested in meditation of any kind. He describes how any decision to look inward, if it is genuine, will reveal a difficult path that must be followed to the end.

Written in a tone that is encouraging and nonjudgmental to those with even a slight interest in Buddhism, Kornfield does not shy away from what can be a long journey, to find one's true self. He describes the sometimes frightening, always exhilarating surprises that can come from insight meditation with such ease and honesty that he is bound to convert many to the world of meditation

"The only surprising thing is how unexpected the truth can be," Kornfield writes. "It is as if deep down we all hope that some experience, some great realization, enough years of dedicated practice might finally lift us beyond the touch of life, beyond the mundane struggles of the world ...But permanence is not true freedom, not the sure heart's release."

With some tearful accounts and with kind words from other Buddhist monks from across the world, readers can learn that meditation, either through chanting or sitting in silence listening to the breath, can truly change lives. And those changes don't come without pain and forgiveness, if the path to internal freedom is to be followed.

Laundry is a great book, not only because of its look into the self, but also because of the lessons on Buddhism. Readers don't have to be Buddhist or believe in its philosophies to understand the general message of Kornfield's book, but an open mind is key to getting the most out of the work.

By the end of this book, readers should not also understand that Buddhism, like all organized religions, has its challenges as well as its triumphs. But mostly they'll understand that the power of love is significant in all religions, especially when it involves love of self and love of others.

Readers will understand that change, especially in these trying times, is possible. And although suffering is a fact of life, it is only temporary. The connection to yourself lasts much longer.

http://www.thestarpress.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2009901080320

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2199_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 10-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang