Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Học Viện Phật Giáo Tây Tạng Trao Đổi Bằng Giao Lưu Văn Hóa Danh Dự Với Đại Học Miami

Dương Tiêu dịch


 

By Phurbu Thinley, Phayul, January 1, 2009

Tin từ Dharamsala, Ấn Độ:

Trường đại học Miami Tiểu Bang Ohio Hoa Kỳ hôm nay vừa ký văn bản trao đổi học hành nghiên cứu và sinh viên , giáo sư danh dự với học viện nổi tiếng Phật Giáo thuộc chính quyền lưu vong Tây Tạng.

Hợp tác trao đổi sự nghiên cứu sẽ giúp đỡ hai học viện nghiên cứu sâu xa hơn và sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu trao đổi giữa các học giả, và sẽ mở ra một trang sách mới cho chương trình trao đổi sinh viên hai phía.

Hiệu trưởng trường đại học Miami, giáo sư Jeffrey J.Hebst và giám đốc học viện phật giáo Tây Tạng hoà thượng Geshe Kelsang cùng ký văn bản trao đổi mọi việc nghiên cứu học hành danh dự, dưới sự chứng minh hiện diện của bộ trưởng văn hoá và tôn giáo của trung ương nội các Tây Tạng, ngoài ra còn có sự hiện diện của Hoà thượng Tsering Phuntsok và tiến sĩ giám đốc quản lý các chương trình học bổng và giao lưu Deborah Ackers đại học Miami.

Chương trình văn bản danh dự được ký tại buổi lễ khánh thành sáng hôm nay, thuộc trường đại học cao cấp Tây Tạng.

Theo Hoà thượng Geshe Kelsang, thì mọi lớp học và chương trình học giữa 2 trường sẽ được công nhận bởi cả hai phía trong suốt thời gian ký hợp đồng trao đổi văn hoá.

Ngoài ra trường đại học Miami đồng ý giúp đõ và chấp nhận sinh viên Tây Tạng trong các chương trình học cao hơn và gầy dựng cũng như xây dựng sinh viên Tây Tạng trở lại tính chất truyền thống đạo đức căn bản và kỷ luật trường học.

Để nới rộng chương trình trao đổi văn hóa giữa 2 trường, hoà thượng Kelsang, trong bài diễn văn khai mạc đã miêu tả việc giao lưu văn hoá này sẽ tăng gia chất lượng giáo dục cũng như văn hoá giữa 2 dân tộc.

Giáo sư Jeffery của trường đại học Miami rất lấy làm hân hạnh và hãnh diện khi chưong trình văn hóa giao lưu bắt đầu vào đầu năm nay, bên cạnh 8000 nhân viên và 21000 sinh viên.

Sự thoả hiệp giữa 2 trường  sẽ giúp đỡ sinh viên đại học Miami tìm hiểu rõ ràng triết học phật giáo Tây Tạng, điều này vốn khó thực hiện từ bên ngoài thế giới Tây Tạng.

Ngoài ra phái đòan đại học Miami đã đưọc tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người luôn luôn khuyến khích sự trao đổi văn hoá và triết lý giữa Tây Phưong và Tây Tạng nhằm đưa đến một nền văn hoá hài hoà đa dạng phong phú hơn.

Phật tử sinh viên Tây Tạng cũng đã học các môn khoa học thực nghiệm và tự nhiên khác như Triết, lý thuyết học, tâm lý học, y tế và phát triễn thực hành thiền định phật giáo tại các nước Tây Phương.

Vào năm 2005, trường đại học Emory tại Atlanta (Georgia, Hoa Kỳ) cũng đã từng ký một họp tác văn hoá giao lưu với học viện phật giáo Tây Tạng và đại học cao cấp Sarah.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7602,0,0,1,0

 

Tibetan Buddhist institute signs MOU with Miami University

By Phurbu Thinley, Phayul, January 1, 2009

Dharamsala, India -- Fostering an already existing academic cooperation into a fuller collaboration, a Miami University, Ohio USA), today signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Institute of Buddhist Dialectics, a premier Tibetan learning centre based in Dharamsala, the seat of the Tibetan Government-in-exile.<< Miami University Provost Mr. Jeffrey J. Herbst (R) shakes hand with IBD Deputy Director Ven Geshe Kelsang (L) after signing the MOU in the presence of Tibetan religious and cultural Minister Ven. Tsering Phuntsok (C)in Sarah College; Dharamsala, January 1, 2009 (C) (Photo: Phayul)

The signing of the agreement will help forge a closer partnership between the two academic institutions in the field of higher education and scholarly interactions, and will open new phase of exchange programs for their students.

Provost of Miami University Mr. Jeffrey J. Herbst and IBD’s Deputy Director Ven Geshe Kelsang signed the MOU in the presence of Minister for Department of Religion and Culture of the Central Tibetan Administration, Ven Tsering Phuntsok and Miami University Program Director Dr Deborah Ackers.

The MOU was signed at ceremonial function this morning here at the College for Higher Tibetan Studies, Sarah, which is a branch college under IBD.

According to Geshe Kelsang, the signing of the agreement establishes academic affiliation in the specific fields of academic exchanges. That means performance of the Miami students in their studies during the exchange period in Dharamsala will be recognized as an equivalent to that of Miami University.

Accordingly, Ven Kelsang says, Miami University has agreed to support and accept Tibetan students to pursue relevant further studies and, create access to its intellectual traditions and academic disciplines in its campuses.

Stressing on the need to create more such outreach exchange programs, Ven Kelsang, in his welcome speech, described the establishment of academic partnership and collaboration as an effective way to “collectively produce educated and responsible persons for peace and harmony in the world.”

In signing the agreement, Mr Jeffery said, “On behalf of 8000 faculty members and 21000 students of the Miami University, we are deeply honored to forge this historic partnership at the start of the year.”

“It will help our students to understand Tibetan Buddhist philosophy, Tibetan society and culture that cannot be learned anywhere in the world,” he added, describing the outreach exchange program as an important part of his university's “effort to teach our students of the world outside of the United States” and “commitment to reach out to the entire world.”

Dr Ackers described the forging of the MOU as the “culmination of the four years of co-operation between the Miami University and Institute of Buddhist Dialectics.”

Since 2003, IBD and CHTS have been accepting students from Miami University under the Miami Summerfield School outreach program. The program allows students from the university to visit Dharamsala to learn about Tibetan culture, Buddhism and philosophy as well as gain an understanding of a community in exile and issues associated with Tibetan refugees.

Commenting on the successful signing of the MOU between IBD and Miami University; Tibetan religious and cultural minister Ven Tsering Phuntsok expressed hope that collaboration in educational exchange programs would contribute significantly to the understanding and preservation of the rich Tibetan cultural heritage, which he said is now under great danger of facing annihilation under the Chinese rule.

The Miami delegates on Wednesday met with the exiled Tibetan leader His Holiness the Dalai Lama, who has for a long time encouraged and supported interchanges between scholars in both western and Tibetan tradition in an effort to forge links for trans-cultural understanding and the synthesis of knowledge.

Lately Tibetan Buddhist learning in philosophy, theology, psychology, medicine, and meditative practices has experienced tremendous growth of interest in the West.

In 2005, Emory University in Atlanta (Georgia, USA), also signed similar cooperative academic agreement with the IBD and Sarah college.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7602,0,0,1,0

 

   

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2194_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 07-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang