Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Miến Điện phát triển sang Phần Lan

Hạt Cát dịch


 

Jan 5, 2009 (DVB)– Ngôi chùa Phật Giáo Miến Điện đầu tiên tại Phần Lan đã chính thức được khai quang tại Kuopio hôm 03 tháng 01, 2009 vừa qua bởi năm tu sĩ do Sư Pannya Wuntha và Sư Uttara thuộc tu viện London’s Sasana Ramsi Vihara dẫn đầu.

Ngôi chùa Buddha Dhamma Ramsi được thành lập bởi cư dân Phật tử Miến Điện sinh sống tại Phần Lan với sự hỗ trợ của chư tăng trụ trì, theo lời của Kyaw Htay, thư ký trong nhà chùa.

"Một tu sĩ hiện thời đang phục vụ ở Luân Đôn sẽ tới đây thường trú và chúng tôi dự trù sẽ có một tu sĩ khác từ giáo hội từ nước ngoài, Kyaw Htay nói.

"Chúng tôi đã đồng ý sẽ lo liệu nhu cầu tứ vật dụng cho họ".

Kyaw nói có khoảng 300 người đã đến tham dự buổi lễ, sự kiện đánh dấu cao điểm của hơn ba năm xây dựng.

"Nỗ lực thành lập một ngôi chùa ở Phần Lan bắt đầu từ năm 2005 khi Sư Pannya Wuntha viếng thăm đất nước này", Kyaw nói tiếp."Ngài đã hỗ trợ chúng tôi một ngân khoản căn bản và  chúng tôi đã dành dụm đồng tiền làm lụng cực khổ của chúng tôi để thực hiện ngôi chùa này.

Phần Lan là một trong vài quốc gia mà người tỵ nạn Miến Điện bắt đầu ổn định kể từ năm 2005.

Luật pháp Phần Lan đòi hỏi người tỵ nạn phải làm việc hoặc học hành, điều đã gây khó khăn cho các tu sĩ Phật giáo Miến Điện tiếp tục con đường đạo nghiệp.

Burmese Buddhist monastery opens in Finland

Jan 5, 2009 (DVB)–The first Burmese Buddhist monastery in Finland was officially consecrated in Kuopio on 3 January.by five monks led by Penang abbot U Pannya Wuntha and abbot U Uttara of London’s Sasana Ramsi Vihara.

The Buddha Dhamma Ramsi monastery was set up by Burmese Buddhists living in Finland with the help of the abbots, according to monastery secretary Kyaw Htay.

"A monk who is currently serving in London will come to reside here and we are expecting another from the foreign missionary board,” he said.

“We have agreed to see to their material needs."

Kyaw Htay said around 300 people took part in the ceremony, which marked the culmination of more than three years’ work.

"The effort to set up a monastery in Finland started in 2005 when U Pannya Wuntha visited the country,” Kyaw Htay said.

“He provided us with the basic capital and we saved our hard-earned money to make it happen."

Finland is one of several countries to which Burmese refugees have been resettled since 2005.

Finnish law requires refugees to study or work, which has made it difficult for Burmese Buddhist monks to continue in their vocation.

http://english.dvb.no/news.php?id=2063

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2192_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 06-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang