Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ:Phật tử tụ tập đón mừng Năm Mới nơi Đức Phật nhập diệt

Hạt Cát dịch


 

Kushinagar (Uttar Pradesh), Jan 2 :Hàng trăm  Phật tử từ Ấn Độ và ngoại quốc đã tụ tập về Kusiunagar tỉnh bang Uttar Pradesh để thực hiện những buổi nguyện cầu đặc biệt đón mừng năm mới.

Bhante Mahendra, một trưởng lão và là phó hội chủ Buddha  Bhikshu tại ngôi chùa tin tưởng rằng mọi người mong ước được đón mừng năm mới trong ân đức của Đức Phật.

Với một địa điểm thánh tích thiêng liêng như thế, người ta tụ tập về để tầm cầu phước báu xem như là một phương hướng tốt đẹp để bắt đầu một năm mới. Việc này sẽ giúp cho Năm Mới của họ nở rộ trong một dấu hiệu cụ thể. Tất cả chúng tôi tại Kusinagar nguyện cầu xin được Đức Phật gia hộ cho một năm mới tốt lành và ban rải hòa bình hạnh phúc cho tất cả mọi người", Bhante Mahendra nói như trên.

Ý nghĩa Phật pháp của Kusinagar có thể được trông thấy với một con số lớn tín chúng tham quan thánh địa này mỗi ngày.

"Chúng tôi đã chọn lựa trung tâm Phật Giáo này để bắt đầu năm mới của chúng tôi. Đức Phật đã chứng đạt giải thoát và chúng tôi đã bảo tồn và theo đuổi giáo pháp của Ngài cho đến bây  giờ. Trong Năm Mới, tôi muốn gửi một thông điệp từ Ân Độ đến khắp thế giới rằng để ngăn chận mầm móng khủng bố trên thế giới, chúng ta cần phải bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta và nét đặc thù tâm linh cho tất cả mọi thời điểm sắp tới", Rajness Gupta, một du khách đến từ Bihar nói.

Được nhìn nhận là một trong những danh tích thiêng liêng nhất trong các danh tích Phật Giáo, Kusinagar được tin tưởng là nơi Đức Phật Đại Bát Niết Bàn (giải thoát sinh tử luân hồi) hơn 25 thế kỷ về trước.

Buddhists congregate at Kushinagar to herald New Year

Kushinagar (Uttar Pradesh), Jan 2 : Hundreds of Buddhists from India and abroad offered special prayers at Kushingar in Uttar Pradesh.

Mahendra Bhante, a senior priest and Vice President of Buddha Bhikshu Sangha at the Buddhist Temple believes that people wish to herald the New Year by seeking blessings of Lord Buddha.

"At such a holy place, people come to seek blessings which is a good way to start the New Year. This helps them to make their New Year bloom on a positive note. All of us in Kushinagar Vishwa Sangha pray for the Lord to bless us with a beautiful year and spread peace and happiness among all people," said Bhante.

The religious significance of Kushinagar can be perceived by the fact that a large number of followers of Buddhism visit this place everyday.

"We have chosen this Buddhist centre to begin our new year. Buddha attained salvation and we have preserved his principles till now and have followed them. On New Year, I want to send a message through India to the world that inspite of terrorism breeding in the world, we need to preserve our culture heritage and spiritual ethos for all times to come," said Rajneesh Gupta, a tourist from Bihar.

Considered one of the most sacred Buddhist sites, Kushinagar is believed to be the place where Gautam Buddha attained Mahaparinirvana (salvation or the release from the endless cycle of birth and rebirth more than 25 centuries ago).

Kushinagar is also referred as Kusinara or Kaisa in the colloquial dialect.

http://www.newkerala.com/topstory-fullnews-67932.html 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=53,7586,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2191_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 06-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang