Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bảo tháp Sanchi Ấn Độ trong khuôn viên ngôi chùa đầu tiên Trung quốc đã hoàn tất

Hạt Cát dịch


 

by Zhang Pengfei, CCTV.com, Dec 27, 2008

Luoyang, China -Ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc, Bạch Mã Tự, tọa lạc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung quốc, được nới rộng với công trình xây dựng một ngôi tháp theo kiểu mẫu của ngôi bảo tháp Sanchi nổi tiếng ở Ấn Độ, nay đã sắp hoàn tất và gần đây đã mở cửa cho công chúng tham quan.

Ngôi bảo tháp, một kiến trúc Phật Giáo, được đồng khởi xướng bởi hai chính phủ Trung -Ấn hồi năm 2005 trong thời gian Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo viếng thăm Ấn Độ.

Hiện nay, sau hai năm rưỡi xây dựng, ngôi tháp mới đã được hoàn tất, nằm bên phía tây của ngôi chùa và quay  mặt về phía đông. Tòa nhà hai tầng lầu chiếm một khỏang đất rộng sáu ngàn mét vuông.

Tất cả các vật liệu xây cất bằng đá được chuyên chở đến từ Ấn Độ. Hoa văn, họa tiết chạm trổ trang trí chung quanh được các nghệ nhân Ấn Độ thực hiện và được đưa sang Trung quốc sau khi hoàn thành.

Đại sư trụ trì chùa Bạch Mã nói "Xin tri ân những nỗ lực  của hai chính phủ Trung Quôc và Ấn Độ, ngôi bảo tháp mới kiểu Ấn Độ tại Bạch Mã tự cuối cùng đã hoàn tất. Đó là biểu tượng tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bạch Mã Tự được xây dựng dưới sự bảo trợ của Minh Đế đời Đông Hán tại kinh đô Lạc Dương  năm 68 sau Tây Lịch.

Bản kinh được dịch ra tiếng Hán lần đầu tiên tại Bạch Mã tự là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, sau đó thì Phật Giáo được truyền bá rộng rãi tại Trung hoa, sang Triều tiên, Nhật bản và Việt nam.

Sự du nhập của Phật Giáo vào Trung quốc cũng có một ảnh hưởng lớn lao đến luân lý, tư tưởng và đạo đức của Trung quốc

China´s first Buddhist temple gets new stupa

by Zhang Pengfei, CCTV.com, Dec 27, 2008

Luoyang, China -- China's first Buddhist temple, the Baima Temple, or White Horse Temple, is located in the city of Luoyang in central China's Henan province.

<< China's first Buddhist temple, the Baima Temple, or White Horse Temple, is located in the city of Luoyang in central China's Henan province.

It has now been expanded with the construction of an Indian-style stupa and was recently opened to tourists. Here is Ma Shuo again.

The stupa, a Buddhist structure, was jointly initiated by the governments of China and India in 2005 during Chinese Premier Wen Jiabao's state visit to India.

Now, after two and a half years of construction, the new stupa has been completed. It is located on the west side of the temple and faces east. The two-storey building occupies an area of six thousand square meters.

All the stone materials were transported from India. The decorative art around the pavilion was completed by Indian craftsmen and then shipped to the White Horse Temple.

Monk, White Horse Temple, said, "Thanks to the efforts of the Chinese and Indian governments, the new Indian-style stupa at the White Horse Temple has finally been completed. It symbolizes the friendship between the two peoples."

The White Horse Temple was established under the patronage of Emperor Ming in the Eastern Han capital Luoyang in the year 68.

The first version of the Chinese "Sutra of Forty-two Sections" was produced at the temple. The temple then increased in importance as Buddhism grew in China, and spread to Korea, Japan and Vietnam.

The introduction of Buddhism in China was also a significant influence on Chinese morals, thought and ethics.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=46,7568,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2188_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 04-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang