Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Điểm Phim: “Ngày Trái Đất Ngừng Quay” dưới cái nhìn Phật Giáo

Dương Tiêu dịch


 

Dharma-Inspired Movie Review: www.thedaytheearthstoodtillmovie.com

By Jianxie, The Buddhist Channel, Dec 24, 2008

Tin từ Singapore:

Trong bộ phim mới ra 2008 “Ngày Trái Đất Ngừng Quay”, người hành tinh Klaatu đại diện cho phái đoàn liên hợp các thiên hà đến trái đất từ không gian, để phán xét số phận cuối cùng của nhân loại.

Dưới cung cách lạnh lùng và phức tạp khó hiểu, kẻ hành tinh xa lạ  này đòi hỏi một cuộc thương thuyết với các lãnh tụ của quả địa cầu, và cũng để chuyển đến thông điệp cảnh cáo cuối cùng đến loài người vô minh u tối.

Nếu không được đáp ứng thoả mãn yêu cầu đưa ra, thì toàn thể nhân loại sẽ bị biến mất , nhằm bảo vệ môi sinh trái đất. Nhưng đột nhiên thoả thuận này trở nên nhập nhằng mơ hồ lộn xộn, khi các lãnh tụ quả đất tranh đua giành giựt nhau để được quyền đại diện, để thảo luận thương thuyết với người hành tinh. Có phải điều này đại diện cho sự mâu thuẫn cho một trái đất cuồng loạn tham sân si hết thuốc chữa?

Bộ phim nguyên thủy trình chiếu vào năm 1951 không hẳn hoàn toàn lấy bối cảnh tinh vi tế nhị vào thời điểm chiến tranh lạnh và sự phát triển tranh đua ào ạt của các vũ khí hạt nhân nguyên tử, Người hành tinh Klaatu là một biểu tượng gần giống chúa Jesus với một cái tên người John Carpenter. Cần chú ý sự xuất hiện ban đầu  và nghề nghiệp của anh ta, Anh đi với người bạn đồng hành người máy khổng lồ có tên là “Gort”. Đây có phải chăng một hình ảnh phảng phất của Đức chúa Trời? Bộ ba này gần như hoàn hảo. Klaatu đã đưa ra 2 điều kiện, một là phải chấp nhận điều kiện của anh ta, hai là nhân loại sẽ bị huỷ diệt.

Để chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề, Klaatu đã nhấn mạnh: Nếu trái đất bị hủy diệt, nhân loại bị hủy diệt, nhưng ngược lại nếu nhân loại bị hủy diệt thì trái đất vẫn tồn tại, điểm này nhằm cảnh cáo nhân loại nên ngưng tàn sát lẫn nhau, cũng như phá hoại môi sinh. Kỷ thuật hiện đại rõ ràng tiến bộ vượt bực, nhưng ý chí và tấm lòng của con người vẫn còn yếu kém và đầy vị kỷ. Người hành tinh Klaatu thể hiện đầy đủ tính nhân bản, lòng từ bi và tin tưởng tuyệt đối vào tính thiện của con người, có thể làm cho trái đất được an vui và hoà bình.

Bộ phim là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại về tình trạng báo động khẩn cấp về môi sinh ô nhiễm , cũng như con người ngày càng tự tiêu diệt tàn phá chính họ.

Một người hành tinh thứ hai xuất hiện nhằm giải thoát con người khỏi vô minh tăm tối, trong Phật Giáo có lẽ đây là hình tượng của Phật Di Lạc tương lai.

Liệu Klaatu và các bạn đồng hành có thể cứu rỗi hành tinh ô nhiễm và nhân loại tăm tối, đang sống trong cảnh tàn phá hủy diệt quy mô ? Không ai cứu chúng ta cả, ngay cả người hành tinh Klaatu hoặc người máy thần kỳ Gort, mà chỉ có bản thân nhân loại tỉnh thức mới có thể tự cứu chính họ và trái đất.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,7563,0,0,1,0

The Day the Earth Stood Still' in Shock

by Jianxie, The Buddhist Channel, Dec 24, 2008

Dharma-Inspired Movie Review: www.thedaytheearthstoodtillmovie.com

Singapore -- In the 2008 version of 'The Day the Earth Stood Still', the alien Klaatu, who represents an intergalactic congregation arrives from outer space to deliver his final judgement on humankind. In a cool and composed manner, he asks for a discussion with Earth's leader(s), so as to deliver his last warning.

If unheeded, the entire 'parastitical' human race would be wiped out to preserve the planet. But it becomes ambiguous as to who can truly represent Earth when 'leaders' vy for rights to be involved. Does this conflict represent a hopeless Earth?

The original 1951 movie was a not at all subtle take on why the Cold War and the rise of the atomic arms race was senseless. Klaatu was a 'Christ-like' figure with his 'human' name being John Carpenter. Note his initials and occupation! He was accompanied by a giant robot called Gort. An obvious allusion to God? The trinity is almost complete! It was literally a case of 'Believe in Klaatu's message to be saved... or thou shalt perish.' It was either his way or the highway... to unearthly 'hell' on Earth.

To show how serious he was, the dispassionately portrayed Klaatu brings the mechanised powers to a halt, but is seen as a serious threat instead. A natural reaction, albeit not definitely wise? Colder still is the silent but threatening Gort. Klaatu's reasoning is direct... a little too 'black or white' in fact - 'If the Earth dies, you die. If you die, the Earth survives.'  A dire warning still, on why much humans should stop terrorising one another and the environment. Technology is clearly not in lack, but human will to change is.

Did Gort and company exhibit appropriate 'tough love'? Well, the value of the planet was seen as greater than that of human lives. As the story progresses, we see Klaatu becoming increasingly 'humanised'. He learns to be genuinely compassionate and generates faith in the good side of human-nature. Eventually, he gets Gort to call off the process of destruction. But isn't the 'trinity' one in essence? This is reminiscent of the 'paradoxically' (or contradictingly) wrathful God in the Old Testament versus his much gentler 'son' in the New Testament?

Klaatu learns to empathise, to be compassionate. He learns to not just be a 'friend of the Earth', who came to save the Earth from us; he learns to befriend Earthlings too. However, his very presence was cause for much panic, 'urging' the masses to rush madly to evacuate UFO occupied cities, clambering for food and fuel. In the end, there is only one race - the human race... racing for 'salvation'. The film is still a good wake-up call for our times. Then again, the backlash of environmental mayhem should already be warning enough?

A fellow resident alien who had been assessing humans for 70 years decides not to evacuate from the planet, even if Klaatu's verdict is to obliterate the human race. This is so as he had learnt to love humans, with warts and all. Is he more evolved than Klaatu, now that his compassion had widened to include those with shortcomings? Was Klaatu really an advanced being in the first place? In Buddhism, advanced Bodhisattvas, who are Buddhas-to-be, 'hang out' with the unenlightened as they do their best to enlighten them; they are not judgemental.

Klaatu says that his body is human, that it feels pain; but he isn't human. Doesn't that give him less rights to judge us? He is surprised that humans consider the planet theirs. Good point - we are merely guests; the planet will outlast us. But it's also surprising that he lords over humans' fate when it's not 'his' either. In the 1951 film, Gort was created by a race of robots to maintain peace throughout the galaxy. But how can peace be created by unforgiving 'hellfire'? That said, Gort was really a fictitous concoction of the human mind.

Did Klaatu save humanity in the end? Not exactly. One particular human saved the day - the one who care for him, who showed him that not all humans deserve to be annihilated, that there is a better side to humanity. It was this single human who tipped the scales back, who changed his mind, who helped to urge other humans to change their minds too. Our planet is near the environmental tipping point towards total chaos. Civilisations either collapse or make a (r)evolutionary quantum leap at this point. What will it be? We decide; not Klaatu or Gort.

 

  

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2185_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 30-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang