Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Tu sĩ Phật Giáo người Mỹ đem thiền vào nhà giam

Hạt Cát dịch


 

By COLIN GUY, Beaumont Enterprise, December, 26, 2008

 

Beaumont, Texas (USA) -Tiếng đóng một cánh cửa của ngục tù rất đặc biệt và dứt khoát, theo lời của Tỳ Kheo Kassapa, một tu sĩ Phật Giáo, người đã đến nhà tù liên bang  ở Beaumont mỗi tuần.

Nhưng  với việc đi vào cánh cửa đó trong năm qua, nhà sư đã nuôi dưỡng một mối liên hệ tuy nhỏ bé nhưng đã mang lợi lạc đến cho nhiều tù nhân, những người muốn tham gia vào các chương trình hành thiền hàng tuần. Nhóm người đã gia tăng từ 7 đến 15 và đôi khi  nhiều hơn,  Sư Kassapa, một tu sĩ Phật Giáo người Mỹ sống và tu tập tại chùa Bửu Môn ở Port Arthur, nói như trên.

"Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong số họ từng là Phật tử trước khi đến đây" Ngài nói.

Các tù nhân có nhiều thời gian để thực tập, điều đã khuyến khích một số khám phá lý tưởng và niềm tin mới. Bất cứ niềm tin nào, Ngài nhấn mạnh, có lẽ để làm cho chuyện bị giam hãm trở nên dễ chịu đựng hơn, nhưng một số phát giác ra rằng sự cô độc, tương tự tính chất của Phật giáo, thích hợp với hoàn cảnh của họ một cách đặc biệt.

"Sự cô độc và tĩnh mịch được tìm thấy trong Phật Giáo" Ngài nói.

"Một trong những lý do mà tôi nghĩ tại sao nó hiệu quả đối với họ rằng là trong buổi đầu, Đức Phật đã tự mình sống cách ly với xã hội  trong nhiều năm trong khi khám phá mình là ai và những tù nhân này cũng ở trong một tình trạng tương tự".

Sư Kassapa nói Ngài từng tham dự một hội nghị ở Oregon nơi mà một trong những chủ đề thảo luận là "Phật Giáo sau vành móng ngựa".

 Ngài nói tại Ấn Độ, các viên chức phát hiện  rằng các tù nhân được động viên thực hành thiền định đã có một kết quả là họ trở nên bình tỉnh hơn.

Các nghiên cứu nói rằng qua cái nhìn tổng quát, những tù nhân thực hành Thiền định Phật giáo thường có tỷ lệ tái phạm rất thấp -  ít hơn 40% - thấp hơn tỷ lệ trung bình so sánh với những trường hợp bình thường., Ngài Kassapa nói.

Các nghi thức phục vụ bắt đầu lúc 6:00 chiều  ngày Thứ Ba, gồm các nghi lễ, thiền định và thảo luận về giáo pháp, các giáo lý, giới luật căn bản trong Phật giáo.

Ngài Kassapa ước đoán có thể từ 20 đến 25%  những quan khách viếng thăm chùa Bửu Môn được xem như chuyển đổi tín ngưỡng sang Phật Giáo. Ngược lại, có thể chỉ một hay hai tù nhân trong nhóm thiền tập tại trại giam là không hứng thú với lãnh vực tâm linh của chương trình.

Trong nhiều năm tôi ở đây (Port Arthur) khoảng 15 người trở thành Phật tử đã đến đây thường xuyên. Nhưng ở trại giam thì trái ngược, người ta cho chuyện trở thành Phật tử là một điều nghiêm trọng.

Monk takes basics of Buddhism behind bars at Jefferson County's federal pen

By COLIN GUY, Beaumont Enterprise, December, 26, 2008

Beaumont, Texas (USA) -- The sound of a prison gate closing is distinctive and final, according to Bhante Kassapa Bhikkhu, a Buddhist monk who travels to the federal prison in Beaumont each week.

But by passing through that door over the past year, the monk has nurtured a relatively small but dedicated number of inmates who want to participate in the weekly meditation sessions. The group has grown in number from about seven to around 15 and sometimes more, said Kassapa, an American-born monk who lives and practices at the Buumon Buddhist Temple in Port Arthur.

"I don't think many of them would have been Buddhist before they came," he said.

Prisoners have a lot of time to fill, he said, which encourages some to explore new ideas and faiths. Any faith, he noted, is likely to make incarceration more bearable, but some have found that the solitary, reflective nature of Buddhism suits their circumstances particularly well.

"There's solitude and quietness found in Buddhism," he said.

"One of the reasons I think why it works for them is that in the beginning, Buddha had to take himself out of society for a number of years while he discovered who he was and these guys have a similar situation."

Kassapa said he attended a conference in Oregon where one of the subjects discussed was Buddhism behind bars.

In India, he said, officials have found that encouraging inmates to practice meditation has had a calming effect.

Studies have found that in general, inmates who practice Buddhism tend to have lower recidivism rates - less than 40 percent - than the average rate for the population as a whole, Kassapa said.

Services, which begin at about 6:30 p.m. on Tuesdays, include rituals, group meditation and discussions about Dharma, the guiding principles of the Buddhist faith.

Kassapa estimated that probably about 20 to 25 percent of visitors to the Buumon Buddhist Temple are considering changing their faith to Buddhism. By contrast, he said, probably only one or two of the inmates at the prison meditation group are not interested in the spiritual aspects of the sessions.

"In the years I've been here (in Port Arthur), about 15 people have become Buddhist that come here all the time," he said. "(At the prison) it's really reversed. They are seriously becoming Buddhists."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=61,7569,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2183_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 30-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang