Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đại Hàn: Kho Tàng Phật Giáo Bị Thất Thoát Trên Đường Trở Về

Dương Tiêu dịch


 

By Chung Ah-Young, The Korea Times, Dec 24, 2008

Tin Từ Seoul, Nam Hàn:

Những kho tàng Phật giáo quý báu từ thời đại đế quốc Silla (668-935) đã được tìm thấy và đưa trở lại trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia Nam Hàn.

Cuộc triển lãm tại viện bảo tàng quốc gia dưới tiêu đề “Âm Vang của Cuộc Đời”, trưng bày khoảng 200 đồ cổ Phật giáo quý giá đặc biệt truyền thống dưới triều đại đế chế Silla, bao gồm 19 đồ cổ cực kỳ quí báu của Nam Hàn, và 17 đồ cổ văn hoá cổ đại được mượn từ Viện bảo tàng quốc gia Tokyo và Viện bảo Tàng Quốc Gia Nara.

Đặc biệt, 5 đồ cổ Phật giáo Đại Hàn quý báu làm bằng tay vốn được các nghệ nhân điêu khắc sáng tác vào triều đại thuộc địa Nhật Bản ( 1910-1945)- 4 tượng Phật và một hộp đựng thánh tích, được lấy ra từ bộ sưu tập”Ogura” của Viện bảo tàng Quốc Gia Tokyo đã được đem ra triển lãm trong kỳ này.

Nhà kinh doanh Nhật Bản Takenosuke Ogura (1870-1964) đã sưu tập khoảng  1,100 các hiện vật văn hoá Đại Hàn, trong khi ông ta đang sống tại Đại Hàn và đem về Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhiều chính quyền Đại Hàn trong quá khứ đã tố cáo người Nhật đánh cắp nhiều di vật văn hoá và tôn giáo quý báu của họ, phần lớn trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2.

Vào năm 1964, chính quyền Đại Hàn đòi hỏi Nhật Bản phải giao trả lại các đồ cổ đã bị cướp hoặc đánh cắp, nhưng Nhật Bản đã từ chối, với lý do bộ sưu tập là sở hửu cá nhân của ông Ogura, hoàn toàn không dính dáng gì tới chính phủ Nhật Bản.

Bộ sưu tập Ogura đã được hiến tặng cho viện bảo tàng quốc gia Tokyo vào năm 1980.

Bộ sưu tập Ogura phần lớn bao gồm các hiện vật và đồ cổ quí giá từ Đại Hàn, hơn 1,000 di vật bằng vàng, đồng, và các kim loại đặc biệt, cũng như nhiều xá lợi của các thiền sư Đại Hàn, 4,800 di vật nghệ thuật chạm trổ, trong đó hơn 2,000 đồ cổ được xem như là di sản quí báu, được trưng bày phần lớn trong viện bảo tàng quốc gia Tokyo, vốn được thu thập từ Đại Hàn.

Triều đại Silla cai trị các vùng Baekje, Goruryeo và đã để lại nhiều di sản văn hoá Phật giáo vô cùng quí báu.

Cuộc triển lãm bao gồm các bộ sưu tập từ những hộp đựng thánh tích bằng đồng của các chùa chiền phía Tây như thiền viện Gameun, Gyeongju, miền bắc quận hạt Gyeongsang còn có một đồ cổ vô cùng quí giá là tượng Phật bằng đồng cao 179 centimét bằng đồng thuộc thiền viện cổ Baengnyulsa.

Phần thứ nhất của cuộc triển lãm bao gồm nhiều di vật và đồ cổ Phật giáo nhiều loại và kích thước quý báu khác nhau vào cuối thế kỹ thứ 7.

Phần thứ hai trưng bày hầu hết nhiều di vật quí giá thuộc triều đại Silla vào thế kỹ thứ 7 và thứ 8.

Phần thứ ba trưng bày những đồ cổ quí giá có một không hai vào thời đại cực thịnh Silla thế kỹ thứ 8.

Phần thứ tư triển lãm nghệ thuật điêu khắc của các tượng Phật và sự sáng tạo của các nghệ nhân thuộc triều đại Silla.

Phần thứ năm trưng bày những chiếc hòm điêu khắc chạm trổ và những ngôi sao tượng trưng cho đời sống kiếp sau của con người.

Phần thứ sáu trình bày công trình tái tạo các cung điện thờ Phật, với những lời diễn giãi của các học giả đương thời.

Cuộc triển lãm là cơ hội ngàn vàng để người xem có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu nghệ thuật văn hoá Phật giáo triều đại Silla về mặt lịch sử, cũng như tôn giáo. Ngoài ra cuộc trưng bày tầm cỡ quốc tế này sẽ giúp cho khách du lịch và các nhà nghiên cứu khảo cổ, văn hoá quốc tế có cơ hội tìm hiểu về phong tục tập quán truyền thừa của Đại Hàn.

Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho đến 1 tháng 3 năm 2009. Mọi liên lạc xin gọi về số (02)-2077-9280.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=45,7559,0,0,1,0

 

Lost Treasures Make Trip Home to Korea

By Chung Ah-young, The Korea Times, Dec 24, 2008

Seoul, South Korea -- Lost treasures from the Unified Silla Kingdom (668-935) have temporarily returned home for a special exhibition presented by the National Museum of Korea.

<< Buddha Triad, China, Tang period, from Tokyo National Museum

Titled ``Echoes of Life: The Enduring Tradition of Unified Silla Sculpture,'' the exhibition features 200 pieces of the kingdom's Buddhist sculptures, including 19 National Treasures and 17 Japanese cultural properties loaned from the Tokyo National Museum and the Nara National Museum.

Particularly, five Korean artifacts, which were appropriated by the Japanese during the colonial era (1910-1945) - four Buddha statues and a reliquary - from the ``Ogura collection'' of the Tokyo National Museum are on display. Japanese businessman Takenosuke Ogura (1870-1964) collected some 1,100 Korean cultural pieces while he stayed in Korea and took them back to his country after Japanese colonial rule.

Past Korean governments have accused the Japanese of plundering the artworks, mostly during that time.

In 1964, the government asked Japan to return the cultural assets but Tokyo refused, saying the collection was private property. The Ogura collection was donated to the Tokyo National Museum in 1980.

In fact, the museum holds one of the largest and most significant collections of Korean art in the world, which is part of the legacy of looting during the Japanese colonial period. More than 1,000 gold, bronze, and celadon pieces and other relics owned by Ogura now make up the core of the museum's Korean section. It displays and houses about 4,800 Korean art pieces, of which more than 2,000 are considered antiquities.

The Silla Kingdom conquered Baekje and Goguryeo and ended the Three Kingdoms, leaving a unique cultural heritage. Based on the openness and internationality of the Unified Silla Kingdom, it had strength in the arts, particularly sculpture, which transcended the limits of the region.

The exhibition showcases rare collections ranging from a gilt bronze reliquary from the west pagoda at the site of Gameun Temple, Gyeongju, North Gyeongsang Province to a 179-centimeter-high gilt bronze Buddha statue from Baengnyulsa Temple, also in Gyeongju.

The event is divided into six parts in which visitors can learn of the changes of the sculptures in accordance with the times.

The first part shows the variety and diversity of the late 7th century sculptures, including the conservative Buddhist statues excavated in Yeongi, South Chungcheong Province, where ancient Baekje was situated, and a new style of statues with realistic depictions found in Gyeongju.

The second part shows the essence of the Unified Silla sculptures, which incorporated the new styles of the 7th and 8th centuries. Particularly, visitors can compare the Silla sculptures with the Buddha Triad from Tang owned by the Tokyo National Museum.

The third section displays the masterpiece sculptures of the 8th century, the peak era of its figurative artistry, spirituality and techniques through 20 gilt bronze pieces including the Buddha from the Baengnyulsa Temple, Gyeongju, North Gyeongsang Province; and Vairocana, the Buddha of Dharmakaya; and the Bhaisaiyaguru Buddha.

The fourth section exhibits carvings that have the creativity and uniqueness of the Silla sculptures such as the Four Deities who guard the four cardinal directions and the eight classes of Sacred Beings.

The fifth section presents tomb sculptures such as the zodiac figures, which gives a chance to look into perspectives of the afterlife of the people at that time.

The sixth part recreates ``Seokuram,'' or a Buddhist sanctuary enshrining statues of Buddha inside a grotto, which was engrained with the artistic spirits of Silla, with modern interpretations.

``The exhibition is a good place for visitors to see the cultural heritage of the Unified Silla Kingdom at a glance. It is important to retrieve the looted historical artifacts but in separately move, it is also important to create an opportunity to help people make contact with the cultural heritage in Korea,'' an official of the museum said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=45,7559,0,0,1,0

 

  

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2182_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 30-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang