Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lãnh đạo tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn được trao tặng học vị tiến sĩ danh dự

Hạt Cát dịch


 

By Tracy Garcia, Staff Writers

Posted: 12/25/2008 07:11:25 AM PST

WHITTIER -Trường Đại Học Whittier vừa trao tặng học vị danh dự cao quý nhất của trường cho Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân, lãnh đạo một trong những tổ chức Phật Giáo lớn trên thế giới và là nhà sáng lập ngôi chùa Tây Lai tại Hacienda Heights, California.

Một phái đoàn nhỏ giới chức thuộc Đại Học Whittier đã đến chùa hôm thứ Bảy, nơi mà họ đã trao tặng học vị tiến sĩ danh dự ngành nhân văn dành cho những giá trị và những thành tựu của HT Tinh Vân, 80 tuổi, những gì có giá trị tương đương trong giáo dục đại học.

Buổi lễ trao tặng học vị khiêm nhường được thực hiện vào giữa hai tuần giới đàn quốc tế của khoảng 130 tu sĩ tại chùa Tây Lai, một tiến trình nhằm chuẩn bị để bảo đảm cho sự sẵn sàng trong đời sống xuất gia.

"Trong việc trao tặng vinh dự này cho Đại Lão HT Tinh Vân, chúng tôi kính mừng tinh thần lãnh đạo, thiện chí và tấm gương của Ngài", Chủ Tịch Đại Học Whittier, Sharon Herzberger, nói như trên.

HT Tinh Vân, người đã viết hơn 100 đầu sách Hoa Ngữ, là người sáng lập Tổ chức Phật Giáo Phật Quang Sơn và tổng trụ sở của tổ chức tại Cao Hùng, Đài Loan.

Các giới chức của trường đại học nói Ngài là một nhân vật thẳng thắn đề xướng bình đẳng giữa tất cả mọi người và tất cả các truyền thống tôn giáo. Danh dự này cũng đồng thời có liên hệ đến chùa Tây Lai, nơi có con số tỳ kheo ni nhiều hơn bất cứ hệ phái Phật Giáo nào khác hiện nay, nơi cung ứng, yểm trợ cho giáo dục và những cơ hội lãnh đạo.

HT Tinh Vân hàng năm thường tổ chức các hội nghị để mang tất cả các hệ phái Phật giáo khác đến với nhau, cũng như đề cao đối thoại giữa Phật giáo và các tổ chức tôn giáo khác, các viên chức nói như trên.

"Đại sư rất vinh hạnh nhận lãnh học vị này từ Đại học Whittier", Miao Guang, thông dịch viên cá nhân của HT nói như trên.

"Ngài chưa bao giờ tốt nghiệp từ một trường tiểu học nào ở Trung Quốc, và Ngài được sinh ra trong một thôn  làng rất nghèo khó, thế nên Ngài rất cảm kích đã được phong tặng danh dự này". ông Guang nói tiếp.

Head of Buddhist order gets honorary doctorate

By Tracy Garcia, Staff Writers

Posted: 12/25/2008 07:11:25 AM PST

WHITTIER - Whittier College has awarded its highest honor to the Venerable Grand Master Hsing Yun, head of one of the largest Buddhist sects in the world and founder of the Hsi Lai Temple in Hacienda Heights.

A small delegation of Whittier College officials were on hand last Saturday at the temple, where they presented Yun, 80, with an honorary doctorate of humane letters for his values and accomplishments, which parallel the college's educational mission.

The modest ceremony took place in the midst of a two-week international ordination of about 130 monks at Hsi Lai, a process designed to help ensure their readiness for the monastic life.

"In giving this honor to the Venerable Master, we are celebrating his leadership, his goodness and his example," said Whittier College President Sharon Herzberger.

Yun, who has authored more than 100 books in Chinese, is the founder of the Fo Guang Shan Buddhist Order and its international headquarters in Kaohsuing, Taiwan.

College officials said he is an outspoken proponent of equality among all people and religious traditions. The honor also was related to Hsi Lai having the largest number of female monastics of any Buddhist order today, providing and supporting educational and leadership opportunities.

Yun annually organizes conferences to bring together the various Buddhist schools, as well as promote dialogue between Buddhists and other major religious groups, officials said.

"The Master was quite honored to receive this from Whittier College," said Miao Guang, Yun's personal English interpreter.

"He never graduated from primary school in China, and he was born in a very poor village, so he is grateful for having been conferred this honor," Guang said.

http://www.whittierdailynews.com/news/ci_11308834

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2181_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 28-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang