Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Phật Giáo Ladakh đón mừng năm mới với văn hóa đặc thù

Hạt Cát dịch


 

ANI, Dec 24, 2008

Ladakh, India -- Cư dân Phật tử Ladakh đón mừng năm mới "Losar" với đại lễ náo nhiệt.

Losar là một từ ngữ Tây Tạng có nghĩa là năm mới. "Lo" là năm và "Sar" là mới.

Hàng năm, theo lịch Tây Tạng, Năm Mới Ladakh thường thường bắt đầu vào một tuần lễ trước Năm Mới theo lịch Gregorian - tức là loại Tây Lịch hiện hành, và lễ hội kéo dài cho đến hết tháng Giêng.

Cư dân Ladakh đa số là Phật tử tụ tập về ngôi tu viện chính của thành  phố để nguyện cầu và chiêm bái, đảnh lễ Đức Phật Maitreya, Phật Di Lặc, vị Phật tương lai.

" Sự quan trọng của lễ hội này không chỉ là lan truyền đến một vùng đất giới hạn của tất cả các quốc gia Phật Giáo và Hy Mã Lạp Sơn mà còn đến tận Mông Cổ,  bởi vì còn là kỷ niệm sinh nhật  của một bậc Thánh  Tây Tạng, Ngài Tông Khách Ba vào ngày đầu tiên của tháng âm lịch thứ 11 hồi năm 1357, Jamyang Gyalsion, một học giả, nói như trên.

Mọi sự chuẩn bị bắt đầu vào ngày thứ 29 trong  tháng thứ 10 âm lịch, kéo dài 7 ngày  với sự thắp sáng các dinh thự, tu viện,  tư gia,  đền  đài bằng đèn dầu bơ.

Các lễ hội tái tạo nền di sản văn hóa phong phú của Ladakh, được nổi tiếng với tên gọi mái nhà của trái đất, tọa lạc ở một độ cao từ 12,000 đến 4,000 bộ (feet).

Lễ hội được đánh dấu với nhiều nghi lễ cổ truyền,các màn trình diễn đấu tranh giữa thiện và ác, xướng tụng kinh kệ và vượt qua đám đông với những ngọn đuốc cháy sáng.

Màn Lộc Vũ và vở kịch nhắc lại cuộc chiến giữa nhà vua và triều thần tạo thêm không khí rộn ràng  cho lễ hội. Mặc dù Ladakh là một phần đất thuộc Jammu và Kashmir, nếp sống và văn hóa của quần chúng rất khác nhau với những phần đất còn lại của tỉnh bang.

Ladakh celebrates its annual "Losar" festival

ANI, Dec 24, 2008

Ladakh, India -- Residents of Ladakh have celebrated the onset of their new year "Losar" with great festivity and fervor.

Losar is a Tibetan word for New Year. 'Lo' means year and 'sar' means new.
 
The annual Losar, as per the Tibetan calendar, generally commences a week prior to the Gregorian New Year and the celebrations continue till January end.

Residents mostly Buddhists also thronged the town's main monastery to pray and pay obeisance to 'Maitreya Buddha' or Future Buddha.

"The importance of this festival is not only spread to a limited area of all the Buddhist countries and Himalayas but till Mongolia because of the birth anniversary of the great Saint of Tibet, Gyalwa Tsongapa on the first day of the eleventh lunar month in year 1357," said Jamyang Gyalsion, a scholar.

Preparations begin on the 29th day of the tenth lunar month, which lasts for seven days with the illumination of buildings, gonpas (monasteries), houses, and shrines with butter lamps.

The festivities recreate the rich cultural heritage of Ladakh, popularly known as he roof of the world, situated at a height of 12,000 feet to 4,000 feet.
 
The festival is marked with ancient rituals, the stage fights between good and evil, chanting and passing through the crowds with fire torches.

The dance of the Ibex deer and the dramatic battles between the King and his ministers add to the joyous atmosphere.Though Ladakh is part of Jammu and Kashmir, the lifestyle and culture of the people are very different from the rest of the state.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7560,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2180_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 26-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang