Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Anh Quốc: Phòng Triển Lãm điêu khắc Phật Giáo đầu tiên

Hạt Cát dịch


 

Collection of Buddhist Sculpture

ArtDaily.com, Dec 21, 2008

LONDON, UK -Viện Bảo Tàng  Victoria & Albert (viết tắt V&A)  tại Anh Quốc sẽ khai mạc Phòng Triển Lãm của Tổ Chức Gia Đình Robert H.N. Ho vào tháng Tư tới đây, phòng triển  lãm điêu khắc Phật Giáo đầu tiên tại Anh Quốc.

Phòng triển lãm mới tinh này sẽ trưng bày những tác phẩm nổi bật nhất từ bộ sưu tập thế giới của V&A về điêu khắc Phật Giáo được xếp hạng mục từ những công trình điêu khắc chùa miếu Trung Hoa đến những tượng Phật mạ vàng tí hon. Được trưng bày lần đầu tiên sẽ là các tác phẩm Đức Phật tọa thiền thời sơ khai còn tồn tại (khoảng 300 năm sau Tây lịch) từ Tây Bắc Ấn và một tượng mạ vàng nữ thần Tara từ Nepal.

Khoảng 50 tác phẩm được sáng tạo bởi các danh gia điêu khắc trong khoảng thời gian từ năm 200 sau Tây Lịch đến năm 1850 sẽ được trưng bày trong phòng triển lãm  mới tinh này để cho thấy biểu tượng của Đức Phật trong nền nghệ thuật Á Châu như thế nào. Những  hình tượng trong đợt triển lãm sẽ kể lại cuộc đời của Đức Phật và sự truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ đến những vùng đất khác của Á Châu. Các tác phẩm điêu khắc sẽ được sắp xếp theo từng nhóm địa lý  để cho thấy sự đa dạng của tư tưởng nghệ thuật khắp Á Châu và sẽ phản ảnh sự khác biệt của từng nhánh Phật Giáo như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Nam Dương, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Hy Mã Lạp Sơn.

Những tác phẩm mới sẽ bao gồm một bức tượng Bồ tát  Padmapani uy nghi bằng đồng đỏ từ Nepal, được trang trí nhiều viên đá quý, và một pho tượng Phật tọa thiền hồi thế kỷ thứ 18 bằng đồng thiếc mạ vàng từ Tây Tạng. Những pho tượng Phật bằng đá quý và kim loại từ Ấn Độ và Hy Mã Lạp Sơn sẽ được trưng bày bên cạnh các bức tranh sơn dầu thế kỷ thứ 19 mới phục hồi gần đây, những bức tranh vẽ lại các bích họa nổi tiếng vào thế kỷ thứ 5 ở những  hang động tu viện nằm trong núi đá  Ajanta trung tâm Ấn Độ.

Các tác phẩm phiên bản bằng với kích cỡ người thật của các công trình điêu khắc hồi thế kỷ thứ 8 của chùa Borobudur Phật Giáo Nam Dương cũng sẽ được trưng bày. Một khu vực dành riêng cho miền  Đông Á sẽ trưng bày một pho tượng bán thân của Đức Phật hồi thế kỷ thứ 7 đời nhà Đường và một Phật đầu của một công trình điêu khắc từng được chạm khắc thẳng vào vách đá trong chùa hang hồi thế kỷ thứ 6 tại Hướng Đường Sơn , miền bắc Trung quốc. Điêu khắc Phật Giáo Nhật Bản  cũng sẽ trưng bày  một tác phẩm từ thế kỷ 18, tượng đồng  hộ pháp Fudo.

Một ngôi đền ngoạn mục cao 3 mét từ Mandalay, Miến Điện, một công trình hiếm quý còn sót lại  của cung điện hoàng gia đang bị phá hủy hiện nay sẽ được trưng bày lần đầu tiên trong viện bảo tàng. Ngôi đền bằng gỗ và sơn mài với các nét hoa văn trang trí cùng với những triều đại  qua các thời kỳ cho thấy sự liên hệ gần gũi của tín ngưỡng trong Phật Giáo và tình trạng được xem gần như là thần thánh của vua chúa Miến Điện.

Phòng Triển Lãm  của Gia Đình The Robert H. N. Ho là một phần của chương trình tương lai của Viện Bảo Tàng V&A nhằm chuyển đổi viện bảo tàng  qua những phòng triển lãm và những bản sao của bộ sưu tập. Phòng triển lãm sẽ bao gồm phần trưng bày tương phản để giải thích ý nghĩa của các tư thế thân và thủ được sử dụng trong điêu khắc Phật giáo. Đồng thời cũng sẽ trình chiếu 2 cuốn phim tài liệu, một phim về các tu viện Phật giáo cổ xưa của hang động Ajanta ở trung tâm Ấn Độ và Tabo Tây Tạng, cuốn phim khác sẽ nói về những điều kiện sinh sống của các nhánh Phật giáo miền Hy Mã Lạp Sơn đương thời.

New Gallery for Victoria and Albert Museum: Renowned Collection of Buddhist Sculpture

ArtDaily.com, Dec 21, 2008

LONDON, UK -- The V&A will open The Robert H. N. Ho Family Foundation Gallery in April, the first gallery for Buddhist sculpture in the UK.

The new day-lit gallery will display highlights from the V&A’s world class collection of Buddhist sculpture ranging from monumental Chinese temple sculptures to tiny portable gilded Buddhas. On display for the first time will be an early surviving image of the meditating Buddha (c.300 AD) from North West India and a 17th-century gilded figure of the saviouress Tara from Nepal.

Around 50 sculptures created by master craftsmen between AD 200 and 1850 will be shown in the new gallery to explore how the Buddha has been represented in Asian art. The Gallery will tell the story of the life of the Buddha and the spread of Buddhism from India to the other regions of Asia. The sculptures will be arranged in geographic groupings demonstrating the diversity of artistic expression throughout Asia and will reflect the differing Buddhist practices of India, Sri Lanka, the Himalayas, Burma, Java, Thailand, China and Japan.

The new displays will include a majestic gilded copper figure of Bodhisattva Padmapani from Nepal, richly decorated with precious stones, and an 18th-century monumental gilt bronze seated Buddha from Tibet. Stone and metal Buddhist images from India and the Himalayas will be shown alongside recently restored 19th-century oil paintings which record the famous 5th-century murals in the rock-cut Buddhist monasteries of Ajanta in central India.

Life-size replicas of the sculptural reliefs from the 8th-century Javanese Buddhist temple of Borobudur will also be on display.A section focussing on East Asia will include a powerful 7th-century marble torso of the Buddha from Tang dynasty China and the head of a monumental Buddha once carved directly into the rock face of a 6th-century cave temple complex at Xiangtangshan, northern China. The Japanese Buddhist sculptural tradition will be represented by an 18th-century standing bronze figure of Fudo, the protector of religion.

The spectacular three metre high Mandalay Shrine, a rare surviving piece from the now destroyed royal palace at Mandalay in Burma, will go on display in the Museum for the first time. This wood and lacquer shrine will be shown complete with its ensemble of offering vessels, attendant figures and manuscript case. Based on Burmese royal thrones of the period, the shrine demonstrates the close relationship between beliefs in the spiritual rule of the Buddha and that of the Burmese king’s semi divine status.

The gallery has been made possible by a generous lead donation from the Robert H. N. Ho Family Foundation and a grant of £300,000 from the DCMS/Wolfson Museum and Galleries Improvement Fund.

The Robert H. N. Ho Family Foundation Gallery is part of the V&A’s FuturePlan to transform the museum through new galleries and beautiful redisplays of its collections. The Gallery will include an interactive display to explain the meaning of the hand gestures and poses used in Buddhist sculpture. There will also be two films; one will look at the ancient Buddhist monasteries of Ajanta in central India and Tabo in Tibet; the other will show the living traditions of contemporary Buddhist practice in the Indian Himalayas.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,7555,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2178_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 25-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang