Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cam Bốt: Đại hội thường niên Phật giáo: tu sĩ phạm pháp, một vấn nạn

Hạt Cát dịch


 

by Chhay Channyda, Phnom Penh Post, December18, 2008

Phnom Penh, Cambodia -Một tốc độ phát triển nhanh chóng và một số lớn tu sĩ Phật giáo không giữ giới luật đúng mức đã khiến vương quốc này bị nhơ danh, các viên chức nói như trên, khiến cho chư tăng trong hàng trưởng lão đã phải lên tiếng báo động về tình trạng phạm pháp xảy ra trong hàng ngũ tăng lữ hôm thứ Tư trong phiên họp thường niên lần thứ 17 của giáo hội tại Phnom Penh.

Các ông trong y phục màu cam bị bắt về các tội trạng trộm cắp, cưỡng hiếp và sát nhân xảy ra khắp nơi trong nước. Gần đây nhất, một sadi 17 đã bị đưa vào hàng tít lớn trên báo chí, truyền thông quốc tế sau khi bị kết án cưỡng hiếp một du khách Anh Quốc tại Battambang

Tình trạng tội phạm trong giới tăng lữ đã khiến cho các nhà lãnh đạo Phật Giáo đòi hỏi phải giám sát chư tăng và hạnh kiểm của họ nhiều hơn

"Phật pháp dạy rằng tu sĩ phải học hạnh vâng lời, nhưng nhiều cá nhân vẫn vi phạm các giới luật' , Nguon Nget, vị tăng trưởng  Cam Bốt nói như trên.

Ngài nói Ngài không biết có bao nhiêu trường hợp đã xảy ra trong năm nay nhưng Ngài nói rằng "khắp nơi trong nước'

"Các tu sĩ bị lên án là có vợ", Ngài nói, thêm rằng những kẻ phạm tôi sẽ không được tha thứ, Họ sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn.

Meas Nhel, phó giám đốc Cơ quan Tôn giáo và Tín Ngưỡng Phnom Penh , cho rằng những kẻ phạm tội là tu sĩ giả mạo.

Ông Meas nói ít nhất 11 trường hợp phạm tội trong năm 2008 có liên can đến việc tu sĩ giả mạo, bao gồm 1 trường hợp giết người,  2 trường hợp cưỡng hiếp và 8 trường hợp gây quỹ bất hợp pháp.

"Nhiều tu sĩ giả mạo được coi như lấy Phật Giáo làm phương tiện để kiếm tiền", ông nói "Tu sĩ thực sự không làm những việc trái tư cách này"

Meas Nhel nói rằng một số tu sĩ bị bắt gặp có hành vi sai trái đã chỉ di chuyển từ các tỉnh đến Phnom Penh

" Để tránh  những vấn đề này, chúng tôi sẽ yêu cầu mỗi ngôi chùa xác nhận một giấy chứng minh khi có một tu sĩ đến lưu trú trong một ngôi chùa

Min Khin, Bộ trưởng  Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng, nói với các phóng viên sau khi khai mạc đại hội thường niên  của giáo hội rằng sự gia tăng hàng ngũ tăng lữ mau chóng  đã làm cho việc đi vào quy củ trở thành khó khăn và có thể dẫn đến xảy ra việc sai phạm.

Năm 1979,  chỉ có 7 tu sĩ Phật giáo tại Cam bốt. Hiện nay có khỏang 55,583 vị  trong 4,307  ngôi chùa khắp nước. Ông nói.

Đã có những báo cáo về tu sĩ phạm tội lan rộng, và trong khi ông đồng ý rằng  một tu sĩ cũng là một con người, không thể hòan toàn tránh được những hành vi sai trái" ông nhấn mạnh rằng chư tăng thực thụ rất hiếm hoi can dự vào những tội trạng  trên", Chỉ có những kẻ giả mạo tu sĩ mới liên hệ đến những việc xấu xa như thế.

 

Clergy in crisis? 17th monk congress starts in Cambodia

by Chhay Channyda, Phnom Penh Post, December18, 2008

Lack of rules in the face of rapid expansion has left the robes of monkhood open to abuse by fraudsters and criminals: officials

Phnom Penh, Cambodia
-- A RAPIDLY expanding and largely unregulated Buddhist clergy is giving the Kingdom's religion a bad name, officials say, forcing elders to address embarrassing crimes at the opening Wednesday of the 17th annual monk congress in Phnom Penh.

<< Photo by: Heng Chivoan
Monks pray at the opening of the 17th annual monk congress on Wednesday.


Men of the orange cloth have been caught robbing, raping and murdering in unconnected incidents across the country. Most recently, a 17-year-old monk made international headlines in November after he was accused of raping a British tourist in Battambang.

The crimes are leading religious leaders to demand more scrutiny of monks and their conduct.

"Buddhism teaches monks to obey, but individuals still violate the principles of religion," said Nguon Nget, the chief monk in Cambodia.

He said he did not know how many cases had occurred this year but said that "offenses have happened throughout the country".

"Monks are accused of having mistresses," he said, adding that offenders would not be pardoned. "They must be defrocked."

Meas Nhel, deputy director of the Phnom Penh Department of Cults and Religions, blamed the offenses on "fake monks".

He said at least 11 criminal cases in 2008 involved fraudulent monks, including one case of murder, two cases of sexual abuse and eight cases of illegal fundraising.

"Many fake monks are seen to take Buddhism as a means to find money," he said. "Real Buddhist monks do not misbehave."

Meas Nhel said that some monks caught misbehaving had simply relocated from the provinces to Phnom Penh.

"To avoid such problems, we will ask each pagoda to inform an authority when there is a monk coming to stay in a pagoda," he said.

Min Khin, Minister of Cults and Religions, told reporters after the opening of the congress that the exponential increase in the number of monks was making regulation difficult and could lead to occasional instances of misconduct. 

In 1979, there were seven Buddhist monks in Cambodia.  Now, there are 55,583 in 4,307 pagodas across the country, he said. 

He said there have been widespread reports of misdeeds, and while he agreed that "a monk is also a human who cannot avoid [committing offenses]", he emphasised that real monks are rarely involved in such incidents.

"Only some pretending to be monks" had committed wrongdoings, he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=53,7536,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2173_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 22-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang