Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Nhà cầm quyền quân phiệt lại cấm các buổi  thuyết giảng của một danh tăng

Hạt Cát dịch


 

by Myint Maung, Mizzima News, December 16, 2008

Rangoon, Burma -- Nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện tại địa phận Rangoon đã cấm chỉ những  buổi thuyết giảng của Sư Thumingla, các tổ chức và các thân hữu cho biết như trên.

 

Lệnh cấm có hiệu lực từ buổi thuyết giảng dự trù được thực hiện vào ngày 18 tháng 12, 2008 và những buổi sau đó. Sư Thumingla, 40 tuổi đời và 20 tuổi đạo, đến từ tu viện Migadawon, Mandalay, trở nên nổi tiếng giữa các hàng Phật tử có  ý thức mấy lúc gần đây. Các nhà tổ chức buổi thuyết giảng và cộng đồng tu sĩ ở Rangoon nói rằng nhà cầm quyền cấm không cho thực hiện buổi thuyết giảng sẽ được tổ chức tại Minglataungnyunt, Mayangon và Miền Bắc Thị trấn Okkalapa tại đặc khu Rangoon.

Các bài pháp được Sư Thumingla thuyết giảng như "Giáo pháp sẽ bị giảm sút  khi nào những buổi thuyết giảng bị giảm sút", hoặc là "Bị nuốt chửng  bởi những khe hở của đất không lâu", và " Cần nên biết làm cách nào để chọn lựa một lãnh đạo tài đức" rất nổi tiếng với công chúng. Các bài pháp của Sư Thuminhla cũng bị cấm ở Mandalay, một trụ trì nói như trên với tờ báo Mizzima từ tu viện  Masoyane tại Mandalay.

Trong bài pháp "Làm cách nào để chọn lựa một lãnh đạo tài đức" giảng giải tại thị trấn Hlaingtharyar hồi tháng 8, 2008, Sư đã nói với hội chúng rằng họ nên chọn lựa một lãnh đạo tài ba và đáng tin cậy giống như Đức Phật.

Một dân cư từ thị trấn Sachuang nói rằng trong bài pháp "Bị nuốt chửng bởi khe hở của đất ", Sư Thuminhla nói rằng "không chỉ các nhà hữu trách cao cấp hơn, ngay cả những nhà cầm quyền cấp thấp hơn như các quan tòa sẽ bị nuốt chửng bởi khe hở của đất nếu họ làm nên những ác pháp bằng cách hạ nhục tôn giáo và chư tăng. Nhục mạ một tu sĩ có nghĩa là nhục mạ toàn bộ Tăng già. Vì vậy tôi xin nhắc nhở Hội Đồng  Tăng Già Quốc Gia không nên quá thụ động trong im lặng"

Một viên chức từ Hội Đồng Tăng Già từ chối phát biểu về lệnh cấm các buổi giảng  của Sư Thuminhla khi tờ báo Mizzima liên lạc với họ qua điện thọai.

Các nhà tổ chức những buổi thuyết giảng đã phải đệ đơn đến nhiều cấp khác nhau của giới chức trách tôn giáo để xin phép trước. Họ còn phải ký kết bản tình nguyện không đề cập đến các vấn đề chính trị trong những buổi thuyết giảng tôn giáo.

Junta bans popular Buddhist monk's sermon

by Myint Maung, Mizzima News, December 16, 2008

Rangoon, Burma -- The Burmese military junta authorities in Rangoon Division have banned a sermon by abbot U Thumingla, organizers and friends said.

The ban order becomes effective when the sermon is to be held on December 18. Abbot U Thumingla became popular among religiously conscious Buddhists recently. The abbot is from Migadarwon monastery, Mandalay. 

The abbot is 40 years old and has been into 20 years of monk hood. The organizers of the sermon preaching ceremonies and the monk community in Rangoon said that the authorities banned his sermons which were to be held soon in Minglataungnyunt, Mayangon and North Okkalapa Townships in Rangoon Division. 

The sermons of U Thumingla entitled 'Sasana will diminish when the sermon preaching ceremonies diminish', 'be swallowed by earth fissures shortly,' 'Khat Tine Khan' and 'Need to know how to choose a good leader' are popular among the people. 

U Thumingla is currently away from Mandalay and is now into sojourns in Hmawbi, Rangoon Division. His sermons are also banned in Mandalay, an abbot said when Mizzima contacted the Masoyane monastery in Mandalay over telephone. 

In his 'Need to know how to choose a good leader' preached in Hlaingtharyar Township in August 2008, he told the audience that they should choose a good and reliable leader like Lord Buddha. 

During this sermon the abbot said that now there were many Saturn like in ancient times. In the 'Khat Tine Khan' sermon, he said that some people wished the deadly cyclone hit them (the rulers) instead of the people. The abbot told his audience it was only because of their doing meritorious deeds which has protected them from suffering. When these good deeds are exhausted they will certainly face this sort of fate.

A local resident from Sanchaung Township also said that in 'Be swallowed by the earth fissure shortly', the abbot said that not only the higher authorities, even the lower level authorities like judges will be swallowed by earth fissures if they committed evil deeds by insulting the religion and monks. Insulting a single monk means insulting the entire order of the Sangha (monk). So I'd like to urge the 'State Sanghanaryaka Committee not to be passive in silence, the abbot preached in his sermon, the local resident said. 

An official from the  State Sanghamahanayaka Committee declined to say anything regarding the ban on the sermon preaching ceremonies of U Thumingla when Mizzima contacted his office over telephone. 

The organizers of the religious ceremonies have to submit their applications to different levels of religious authorities from Ward, Township, and District level Sanghamahanayaka Committees in advance for their permission. They also have to sign a pledge not to include political matters in the religious sermons.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2171_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 18-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang