Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hàn quốc: Đặc nhiệm thu hồi tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo bị đánh cắp được trưng bày trong viện bảo tàng Hoa Kỳ

Hạt Cát dịch


 

Silver-plated Lamaist Stupa

By Bae Ji-sook- Staff Reporter

12-15-2008 18:40

Hán  Thành- Một thành viên Hội Đồng Thành Phố Hán Thành, Nam Hàn, và một số tu sĩ Phật Giáo sẽ bay sang Hoa Kỳ nhằm mục đích thu hồi một tác phẩm nghệ thuật văn hóa đã bị đánh cắp trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Hàn quốc từ năm 1910 đến 1945.

Thành viên Hội Đồng, ông  Boo Doo-Wan, Sư Hyemun và ông Lee Sang-geun, thư ký của Giáo hội Phật Giáo hệ phái Jogye, sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng Giêng để yêu cầu Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Boston trao trả một  hòm di vật chứa Xá Lợi  Đức Phật và một số cao tăng khác.

Ngôi bảo tháp tí hon Lamaist Stupa với chân đế bằng bạc cao 22.5 centimeter có hình dáng của ngôi chùa Lamaist được giám định có xuất xứ hồi triều đại Triều Tiên -Goryeo Kingdom (918-1392)- và được giữ tại chùa  Hoiam cho đến khi bị nhà cầm quyền thực dân Nhật Bản tịch thu  vào năm 1939. Viện bảo tàng Boston được cho là đã mua lại cổ vật ấy từ Nhật Bản.

Chiếc hòm di vật chứa một số xá lợi - những viên bi thủy tinh thể tí hon từ tro cốt của những tu sĩ - của Đức Phật và hai vị cao tăng Triều Tiên Jigong và Naong.

"Chúng tôi sẽ viếng Boston để xem món vật ấy trước và  sẽ đệ đơn lên toà án địa phương xin họ trả lại" ông Boo nói "Chúng tôi cũng dự định viếng thăm tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc ở New York để trao đổi với Tổng Thư Ký Ban Ki-moon  và gặp gỡ các phái đoàn đại biểu của  cả Bắc và Nam Hàn để yêu cầu họ ủng hộ.

Ông Boo và Sư Hyemun đã làm công việc vận động thu hồi những di sản văn hóa khác được cho là bị nhà cầm quyền thực dân Nhật Bản  cướp đi. Họ đã viếng thăm Nhật Bản hồi tháng 10 để yêu cầu Cơ Quan Điều Hành Nội Cung Hoàng Gia Nhật Bổn trao trả lại hồ sơ Joseon Uigwe, những tài liệu về các lễ nghi, các sự kiện, các thủ tục điều hành trong triều đại Triều Tiên  (1392 - 1910)

Ông Boo cũng đã vận động cho hội đồng thành phố chấp nhận một giải pháp yêu cầu chính phủ Nhật bản trao trả các vật phẩm này.

"Tài liệu Uigweghi chép những việc xảy ra trong gia đình hoàng gia Joseon, cho thấy những nghi lễ được thực hiện như thế nào, ghi chép nếp sống của vương quốc này v.vv.Đây là một tài liệu hết sức quan trọng mà chúng ta phải lấy lại nếu như nó bị cướp đi bằng sức mạnh" ông Boo kết lụận 

A Mission to Get 'Stolen' Art Back From US Museum

By Bae Ji-sook
Staff Reporter
  12-15-2008 18:40
A Seoul Metropolitan Council member and Buddhist monks will fly to the United States to seek to retrieve a cultural art piece that was stolen during Japanese colonial rule of Korea (1910-1945).

Council member Boo Doo-wan, Ven. Hyemun, and Lee Sang-geun, secretary of the Buddhists Jogye Order, will visit the U.S. from Jan. 7 to 8 to ask the Boston Museum of Fine Arts to return a reliquary that contains relics of Buddha and other high ranking monks.

The 22.5 centimeter-high ``Silver-plated Lamaist Stupa'' has the shape of a Lamaist pagoda and is assumed to have been made during the Goryeo Kingdom (918-1392) and kept at Hoiam Temple until it was seized by Japanese colonial authorities in 1939. The Boston Museum has allegedly bought the piece from Japan.

The handcraft contains relics ― tiny ball-shaped crystalloids from the cremation of a monk's dead body ― of Buddha and Vens. Jigong and Naong.

``We will visit Boston to see the item first and are considering filing a suit with a local court for its return,'' Boo said. ``We are also planning to visit the United Nations headquarters to talk to Secretary-General Ban Ki-moon and meet with South and North Korean delegates to ask for their support.''

Boo and Hyemun have been working for the return of other cultural assets that were ``illegally'' taken by the Japanese colonial authorities. They visited Japan in October to ask the Imperial Household Agency to return Joseon Uigwe, documents of administrative procedure, rituals and events of the Joseon Dynasty (1392-1910).

Boo also filed for the city council to adopt a resolution requesting the Japanese government return the items.

``The Uigwe shows what happened among Joseon royal families and how their rituals were performed, showing the lifestyle of the kingdom. It is very important that we get it back since it was taken by force,'' he said.
 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/12/117_36149.html

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2167_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 17-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang