Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan Trao Tặng Nhiều Xá Lợi Quý Giá Của Đức Phật Cho Tỉnh Bang Sikkim

Dương Tiêu dịch


 

By Ashok Chaurasia, The Organiser, Dec 15, 2008

Tin từ Gangtok, Sikkim (Ấn Độ):

Tăng Thống thứ 19 của Thái Lan, ngài Shri Somdel Phra Nayanasaamvara, vừa trao tặng 13 mảnh xá lợi Phật vô giá cho tỉnh bang Sikkim, được thu thập từ 13 nước khác nhau, trong đó có 8 nước Phật Giáo, cho dự án xá lợi lịch sử được biết đến qua danh xưng Dự Án Sakyamuni tại khu vực Ralong Ravangla thuộc miền nam của tỉnh bang Sikkim.

Các xá lợi Phật được giao cho phái đoàn cao cấp bao gồm các trưởng lão Phật giáo, được dẫn đầu bởi Đại Lão Hoà Thượng Shri Jamnian Chonsakhom Seelasetthi, Viện trưởng của tất cả thiền viện Thái Lan, trực tiếp chỉ đạo lễ khánh thành cuộc triển lãm xá lợi tại khuôn viên Phật học mới xây Karma Thekcheling.

Xá lợi Phật được giao cho Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Nông Thôn Sikkim Shri D.D Bhutia và Lạt Ma Goshirl Gyattshab Rimphoche , người đứng hàng thứ hai của bộ phái Kagya, sau Karmapa. Hàng ngàn tăng sĩ, linh mục và tín đồ đã có mặt tại buổi lễ tiếp nhận xá lợi Phật, vào ngày 25 tháng 11 năm 2008.

Dự án Sakymuni là một chương trình có giá trị lịch sử và đầy lý thú mạo hiểm nhất, được hỗ trợ và đỡ đầu bởi chính quyền Sikkim, duới quyền chỉ đạo trực tiếp của Bác Sĩ bảo trợ hàng đầu Pawan Chamling, trưởng ban danh dự của tỉnh bang Sikkim.

Sakyamuni theo tiếng Newari thuộc triều đại Sakya có nghĩa là Đức Giáo Chủ Phật Thích Ca. Ngoài ra, hầu để giữ gìn sự tồn tại của vũ trụ không gian, sự ổn định, nhiệm mầu và phát triển của Phật Pháp tại Sikkim, chính quyền đã dự định sẽ xây dựng một bức tượng Phật cao 148 feet.

Các xá lợi Phật từ 8 nước Phật Giáo cùng với nhiều thiền viện nổi tiếng chẳng hạn như Bồ Đề Đạo Tràng sẽ cung cấp nhiều dữ kiện lịch sử và văn hoá quý giá trong công trình xây dựng Trung Tâm Sakyamuni.

Hơn nữa, để hấp dẫn nhiều khách hành hương và khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới, một vườn hoa kinh tế tuyệt đẹp sẽ được xây dựng, nhằm thúc đẩy cho sự phát triển và bảo đảm sự tốt đẹp của khu vực này, theo lời của bác sĩ Pawan.

Đại lão hoà thượng rất là hoan hỉ vui mừng về sự kiện trọng đại này, vì rằng điều này không những thắt chặt mối liên hệ giữa Ấn Độ và Thái Lan mà còn tăng trưởng nền Phật giáo đang phục hồi của Ấn Độ với các nước Phật Giáo.

Ngoài ra sự kiện này sẽ đưa hình ảnh của tỉnh bang Sikkim vào bản đồ du lịch thế giới.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7524,0,0,1,0

 

Thailand presents precious relics of Buddha to Sikkim

By Ashok Chaurasia, The Organiser, Dec 15, 2008

Gangtok, Sikkim (India) -- Shri Somdet Phra Nayanasaamvara, the 19th supreme patriarch of the Kingdom of Thailand presented 13 precious relics of Lord Buddha collected from 13 different countries of which 8 are Buddhist countries, to Sikkim (India) for its historic project known as the Sakyamuni Project at Ralong of Ravangla sub-division of south district of Sikkim.

The relics were handed over by a high level delegation consisting of 33 monks headed by Shri Jamnian Chonsakhom Seelasetthi, the chief of the Thai monastery amidst a grand ceremony organised at New Karma Thekcheling complex. The relics were received by the Urban Development Minister of Sikkim Shri D.D. Bhutia and Goshir Gyattshab Rimpoche, the second head of Kagya sect after Karmapa. Thousands of monks, priests and devotees were present on the occasion, held on November 25, 2008.

The Sakyamuni Project is one of the most historic and adventurous project, launched by the Government of Sikkim under the chief patronship of Dr. Pawan Chamling, the hon’ble Chief Minister of Sikkim. ‘Sakyamuni’ in Newari language of Sakya dynasty means Lord Buddha. In order to keep alive the eternity, prosperity sanctity and stability of Buddhism in Sikkim the government has planned to build 148 feet high statue of Lord Buddha.

The relics from eight Buddhist countries along with the prominent monasteries of the world including Bodh Gaya (Bihar) will contribute in the construction of the Sakyamuni Project. In order to attract a large number of tourists and pilgrims from across the world, a beautiful eco-garden will be constructed for the growth and well-being of the area, informed the minister.

Shri Seelasetthi expressed his happiness and joy on the occasion saying this will help not only in building good relations between India and Thailand but will also help to increase the bilateral relation of India with other Buddhist countries. This will also add a lot in bringing the name of Sikkim on the world map of tourism.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7524,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2166_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 17-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang