Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Giáo Sư Đại Học Smith:  Hướng dẫn mua sắm mùa Lễ hội nằm trong Phật pháp

Hạt Cát dịch


 

The Buddhist Channel, Dec 11, 2008

NORTHAMPTON, Mass. (USA) --Giữa tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, người ta thắc mắc rằng có thể tiêu xài bao nhiêu cho những người thân yêu của mình trong mùa lễ hội sắp tới. Câu trả lời có thể không nằm trong tập chi phiếu mà nằm trong giáo lý Phật Giáo, một giáo sư Đại học Smith nói như trên.

Trong khóa học " Happiness 101",  Jamie Hubbard, giảng sư ngành tôn giáo, đã sử dụng Phật pháp để khai triển mối liên hệ giữa hạnh phúc và vật chất.. Đây là một điều dễ dàng thảo luận vào thời điểm này trong năm với những lời chỉ trích nhấn mạnh  rằng mùa lễ hội đã trở thành thương mại hóa quá mức.

"Quan điểm của Phật giáo trong việc sở hữu vật chất vốn không là vấn đề nghiêm trọng", giáo sư Hubbard, đồng giảng viên khóa học "Happiness 101" với giáo sư Philip Peake ngành tâm lý học, nói như trên. "Tư tưởng Phật giáo coi sự sung túc vật chất như là một thành tố quan trọng của hạnh phúc, điểm chính yếu căn bản là có một mức độ của sự thoải mái, tiện lợi.  Xa hơn, "linh hồn" của lễ hội là sự "ban tặng và hào phóng" là đức tính cao đẹp trong Phật Giáo. Nhưng, không cần phải vội vàng vơ lấy  tập chi phiếu.

Mặc dù Phật Giáo không đặt nặng vấn đề với sự sở hữu tài sản vật  chất, nhưng cũng tìm thấy những lỗi lầm với sự dính mắc vào vật chất của người ta." Hubbard tiếp tục "Tham lam, ước muốn về vật chất mang đến những khổ đau, theo giáo lý Phật Giáo". Trong khi sở hữu vật chất được coi như là một thành tố của hạnh phúc, chúng chỉ là một thành tố căn bản, không phải toàn bộ.

"Vào mùa lễ lạc, hình như những gì thường mang sự cảm động đến rơi nước mắt cho người ta nhất là sự cho đi", Hubbard nói "Mặc dù sự hào phóng là quan trọng, nhưng bạn cũng không cần phải ...vét túi - tặng phẩm hay ho nhất là vật có thể đưa đến sự an bình nội tâm.

Con đường dẫn đến hạnh phúc ấy cũng có thể thực hiện đối với những người không phải là Phật tử. Như những sinh viên trong nhóm theo học khóa "Happines 101" đã được học hỏi, Phật Giáo gần như là một trong những gì được nhanh chóng  tìm thấy rất phổ biến trong ngành tâm lý Tây Phương .

Đại học Smith là một trong những đại học chuyên dành cho nữ giới lớn nhất Hoa kỳ, trường thường được ghi danh với khoảng 2,800 sinh viên  từ khắp nơi trong nước và 62 quốc gia khác.
 

Unlikely Guide for Holiday Shopping: Buddhist Teachings

The Buddhist Channel, Dec 11, 2008

NORTHAMPTON, Mass. (USA) -- Amid this economic slump, people are wondering how much they can afford to spend on loved ones during the upcoming holidays. The answer may not be in their checkbooks, but in Buddhist teachings, says one Smith College professor.

In his course “Happiness 101,” Jamie Hubbard, professor of religion, used Buddhist teachings to explore the relationship between happiness and materialism. It is an apt discussion at this time of year with critics noting that the holidays have become overly commercialized.

“The Buddhist point-of-view has no problem with material possessions,” says Hubbard, who co-taught “Happiness 101” with Philip Peake, professor of psychology. “Buddhism definitely thinks of material prosperity as an important component of happiness…there is a point at which you need a basic level of material ease and comfort.”

Further, the very “spirit” of the holidays – giving and generosity – are high virtues in Buddhism, he adds.

But don’t lunge for the checkbook yet.

Although Buddhism does not take issue with the acquisition of material goods, it does find fault with people’s attachment to material goods, Hubbard continues. Greed and desire for material items brings suffering, according to Buddhist theory. While material possessions are viewed as a component of happiness, they are only a basic component.

“Even the spirit of Christmas can become perverted,” says Hubbard.  Although true happiness comes from compassion and generosity, according to Buddhism, commercialism driven by the fear that someone won’t be “happy” unless she or he is showered with presents is misplaced.

“At the holiday season, what seems to most often bring people to tears is giving,” said Hubbard.  “Although generosity is important, you don’t need to break the bank — the best gift is the gift that leads to the happiness of inner peace.”

That route to happiness may appeal to non-Buddhists, too. As students within the team-taught “Happiness 101” learned, the Buddhist approach is one that is rapidly finding popularity in Western psychology.

Smith College educates women of promise for lives of distinction. One of the largest women’s colleges in the United States, Smith enrolls 2,800 students from nearly every state and 62 other countries.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=6,7508,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2164_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 13-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang