Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thêm một trung tâm nghiên cứu Phật Giáo tại Singapore

Hạt Cát dịch


 

By Yen Feng, The Straits Times, Dec 10, 2008

Singapore -- Các nhà học giả Phật giáo tại Singapore sẽ tìm thấy một  môi trường sinh hoạt đắc dụng vào năm tới. Học Viện Nghiên Cúu Đông Nam Á  (viết tắt Iseas) hôm thứ Tư đã tiếp nhận 1 triệu đồng từ tổ chức Phật Giáo Singapore  Buddhist Lodge để thành lập một một trung tâm nghiên cứu Phật Giáo.

Đây sẽ là  trung tâm đầu tiên thuộc loại này tại Đài Loan, được dự trù sẽ mở rộng ngành nghiên cứu Phật Giáo tại Á Châu qua sự  tuyển dụng giảng viên hải ngọai, tổ chức các hội nghị chuyên đề, và thu thập nâng cao số lượng trong bộ sưu tập kinh điển Phật Giáo.

Giám đốc Iseas, ông K Kesavapany nói nhu cầu "trở về với tinh túy" của Phật Giáo là phù hợp đối với những tôn giáo cực đoan ngày nay. Chỉ cần nhìn vào những gì xảy ra ở Mumbai", ông nói "Phật Giáo, với những thông điệp của hòa bình, khoan dung, từ ái và thuần nhất, là một bức tường thành ngăn chận những sự bất hòa, chia rẻ như thế".

Những trung tâm tương tự cho Singapore dành cho những tôn giáo khác cũng có thể được thành lập, ông  Kesavapany nói thêm nhưng không cho biết là bao giờ.

Nhân vật lãnh đạo của trung tâm mới này la Dr Tansen Sen, một giáo sư từ New York, sẽ đến lưu ngụ ở Singapore để làm việc trong trung tâm. Dr Sen khá tiếng tăm với những công trình nghiên cứu Phật Giáo tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, và đã xuất bản vài quyển sách và các đề tài về Phật giáo và ảnh hưởng của nó trong các xã hội Á Châu.

Nhằm thu thập thêm số lượng kinh sách cho thư viện của học viện và hiệu đính những tài liệu nghiên cứu, Dr Sen  cũng dự  trù sẽ  chủ tọa một hội nghị ba ngày trong tháng Hai với hơn 40 học giả Phật học từ khắp nơi trên thế giới.

Hội nghị, với tốn kém khoảng $300,000, sẽ  không được mở rộng cho công chúng, nhưng theo ông  Lee Bock Guan, chủ tịch tổ chức Singapore Budhist Lodge, nói học viện sẽ mở cửa cho một cuộc đối thoại quốc tế nhiều ý nghĩa hơn về tôn giáo 2,500 năm tuổi.

"Phật Giáo ảnh hưởng đến các quốc gia khác như thê nào,  và tín chúng trong những xã hội khác đã làm những gì để trau giồi kiến thức- đó là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta học hỏi". Ông Lee nói như trên.

Research centre on Buddhism in Singapore

By Yen Feng, The Straits Times, Dec 10, 2008

Singapore -- SCHOLARS of Buddhism will find themselves in good company next year. The Institute of South East Asian Studies (Iseas) on Wednesday received $1 million from the Singapore Buddhist Lodge to set up a research centre to study the religion.

The centre, the first of its kind in Singapore, is expected to broaden the research of Buddhism in Asia, by recruiting overseas academics, organising seminars, and beefing up the institute's collection of Buddhism-related texts.

Iseas director K Kesavapany said the need to 'get back to the essence' of religion is relevant in today's examples of religious extremism.

'Just look at what happened in Mumbai,' he said. 'Buddhism, with its message of peace, tolerance, harmony and unity, is one bulwark against such divisiveness.'

Similar centres for Singapore's other religions might be set up, too, added Mr Kesavapany, but he declined to say when.

The man in charge of the new centre is Dr Tansen Sen, a New York-based professor who will relocate to Singapore for the job. Dr Sen is well-regarded for his research in Buddhism in the United States, China, Japan and India, and has penned several books and articles about the religion and its influence on Asian societies.

In addition to selecting books for the institute's public library and editing research documents, Dr Sen is also expected to lead a three-day conference in February that will bring together over 40 Buddhism scholars from around the world.

The conference, which will cost Iseas an estimated $300,000, is closed to the public, but Mr Lee Bock Guan, chairman of the Singapore Buddhist Lodge, says it will open the door for a more meaningful, international dialogue about the 2,500-year-old religion.

'How Buddhism affects other countries, and what devotees in other societies are doing to cultivate its understanding - that is a wonderful opportunity for us to learn,' said Mr Lee in Mandarin.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=57,7506,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2162_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 12-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang