Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Lễ Kỷ niệm 19 năm giải thưởng Nobel Hòa Bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hạt Cát dịch


 

ANI     Wednesday 10th December, 2008    

Dharamsala, Dec 10- Lưu dân Tây Tạng tại Dharamsala ngày hôm  nay đã làm lễ đánh dấu 19 năm Đức Đạt Lai Lạt Ma được giải thưởng Nobel Hòa Bình hồi năm 1989.

Hàng trăm tu sĩ, nữ tu và sinh viên học sinh kể cả một số quan khách ngoại quốc đã tụ tập tại khuôn viên cơ sở Phật giáo chính tại McLeodganj để ăn mừng kỷ niệm.

Thủ tướng chính phủ lưu vong Tây Tạng Samdong Rimpoche đã đến tham dự buổi lễ

Thubten Samphel, phát ngôn viên chính phủ lưu vong Tây tạng nói rằng sự tôn phong giải thưởng Nobel Hòa bình cho Đức Đạt Lai Lạt Ma cho thấy quốc tế ủng hộ mục đích đấu tranh cho tự do Tây Tạng.

"Sự tôn phong giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Đức Đạt Lai Lạt Ma cho thấy ủng hộ của quốc tế trong việc đấu tranh ôn hòa cho tự do Tây tạng," ông  Samphel nói như trên.

Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng giải thưởng Nobel hòa bình hồi năm  1989 cho những nỗ lực bất  bạo động nhằm giải phóng Tây Tạng ra khỏi ách thống trị của Trung cộng.

Dân chúng Tây Tạng tôn kính vị lãnh đạo tâm linh của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, 73 tuổi, bên trong và bên ngoài vùng Hymalayan bất chấp các chiến dịch của Trung cộng được lập đi lập lại nhằm dập tắt sự trung thành của họ đối với Ngài.

Nhà lãnh đạo tâm linh Phật Giáo Tây Tạng đã thành lập một chính phủ lưu vong đặt văn phòng tại Dharamsala sau khi ngài và một số tín đồ chạy trốn đến Ấn Độ hồi năm 1959, 9 năm sau khi Trung cộng chiếm đóng Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố mục tiêu của một Tây Tạng độc lập và đã nói rằng Ngài chỉ muốn được tự tri nới rộng hơn. Trung cộng thì luôn cáo buộc rằng  Ngài vẫn tiếp tục khơi gợi những nỗ lực ly khai cho 2.7 triệu dân Tây Tạng và Trungcộng cũng đã từ chối không cho phép Ngài được trở lại bên trong biên giới của đất nước Tây tạng

Tibetans celebrate 19th anniversary of Dalai Lama's peace prize   


ANI     Wednesday 10th December, 2008    

Dharamsala, Dec 10 : Tibetans living-in-exile in Dharamsala today celebrated 19th anniversary of the Dalai Lama receiving the Nobel peace prize in 1989.

Hundreds of Tibetan monks, nuns and students including some foreigners assembled in the main Buddhist premises at McLeodganj to celebrate the occasion.

Prime Minister of Tibetan government-in-exile Samdong Rimpoche also attended the celebrations.

Thubten Samphel, spokesperson of Tibetan government-in-exile said that conferment of the Nobel peace prize on Dalai Lama showed the international support for the cause of Tibetan freedom.

"The Conferment of the Nobel peace prize on Dalai Lama has shown international support for the peaceful cause of the Tibetans people for greater freedom in Tibet," said Samphel.

The Dalai Lama was conferred the Nobel peace prize in 1989 for his non-violent efforts to free Tibet from Chinese rule.

Tibetans revere the Dalai Lama, 73, inside and outside the Himalayan region despite repeated Chinese campaigns to stamp out their loyalty to him.

The Buddhist spiritual leader set up his seat of power in Dharamsala after he and his followers fled to India in 1959, nine years after China occupied Tibet.

The Dalai Lama has renounced the goal of an independent Tibet and says he only wants more autonomy. China accuses the Dalai Lama with continuing to spark separatist efforts for the 2.7 million Tibetans and refuses to allow him back inside its borders.

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=440454

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2160_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 11-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang