Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma thúc đẩy Trung Quốc hãy tôn trọng nhân quyền tại Tây Tạng

Hạt Cát dịch


 

 Wed, 10 Dec 2008 03:48:15 GMT

Taipei - Nhà lãnh đạo tâm liinh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi Trung Quốc  hãy tôn trọng nhân quyền của người Tây Tạng hôm Thứ Tư,  Ngày Nhân Quyền Quốc Tế- trong một thông điệp gửi cho một diễn đàn hoạt động nhân quyền được tổ chức tại Đài Loan. Đưc Đạt Lai Lạt Ma đã gửi thông điệp đến diễn đàn quốc tế về nhân quyền được chính phủ thành phố Cao Hùng tổ chức bởi vì Ngài không thể đến tham dự hội nghị chuyên đề này, hội nghị với sự có mặt của nhiều nhà hoạt động nhân quyền  từ hơn 10 quốc gia.

Trong thông điệp, nhà Nobel Hòa Bình năm 1989 bày tỏ nỗi bất bình rằng Trung Quốc, hiện nay là quốc gia lãnh đạo chính trị và kinh tế thế giới, đã thất bại trong tiến trình bình đẳng trong dân chủ, và tiếp tục tước đọat các quyền căn bản của người dân Tây Tạng.

"Mặc dù có  một số các phát triển và tiến bộ về kinh tế, vẫn không có chút tự do nào tại Tây Tạng. Văn hóa Tây Tạng tiếp tục đương đầu với những vấn đề sống còn căn bản. Những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra trên khắp nước Tây Tạng. Vẫn còn chỉ có các triệu chứng  và những chuỗi dài của một vấn đề tệ hại hơn." Ngài viết như trên và thêm:.

"Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc lâu nay vẫn chưa chấp nhận một quan điểm khoan dung  và đa nguyên  trên văn hóa và các tôn giáo khác biệt, thay vào đó, họ vẫn tiếp tục nghi ngờ và mong muốn kiểm soát dân chúng Tây Tạng. Trung Quốc cần có nhân quyền, dân chủ và một nền luật pháp chuẩn mực, bởi vì những giá trị này là nền tảng của một xã hội tự do và năng động. Nó cũng là căn cơ của hòa bình thực sự và vững bền".

 

Dalai Lama urges China to respect Tibetans' human rights

Wed, 10 Dec 2008 03:48:15 GMT

Taipei - Tibetan spiritual leader the Dalai Lama called on China to respect the Tibetan people's human right on Wednesday - Human Rights Day - in a message to a rights forum held in Taiwan. The Dalai Lama sent the message to the international forum on human rights held by the Kaohsiung City government because he was unable to attend the seminar, attended by human rights activists from a dozen countries.

In the message, the 1989 Nobel Peace Prize winner expressed disappointment that China, now a leader in world politics and economy, has failed to make equal progress in democracy, and continues to suppress the Tibetan people's basic rights.

"Despite some developments and economic progress, there is no freedom in Tibet. Tibetan culture continues to face fundamental problems of survival. Serious violations of human rights continue throughout Tibet. Yet these are only the symptoms and consequences of a deeper problem," he wrote.

"The Chinese communist authorities have so far been unable to take a tolerant and pluralistic view on the Tibet's distinct culture and religious; instead, they are suspicious of them and seek to control them. China needs human rights, democracy and the rule of law because these values are the foundation of a free and dynamic society. They are also the source of true peace and stability," he said.

The Dalai Lama, 73, fled Tibet after an abortive uprising against Chinese invaders in 1969 to set up the Tibetan government-in-exile in Dharamasala, northern India.

China has condemned the Dalai Lama as a "splittist," plotting to sever Tibet from China, and a "wolf in sheep's clothing."

http://www.earthtimes.org/articles/show/245469,dalai-lama-urges-china-to-respect-tibetans-human-rights.html

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2158_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 10-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang