Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan Dự Định Ăn Mừng Ngày Thu Hồi Tòa Nhà Chính Phủ Bằng Nghi Thức Phật Giáo

Dương Tiêu dịch


 

TNA, Dec, 2008

 

Tin từ Bangkok, Thái Lan:

Thái Lan dự định sẽ tổ chức một cuộc lễ kỷ niêm, ngày dành lại được ngôi nhà chính phủ bằng nghi thức Phật Giáo và xuất bản một tập kỷ yếu về quá trình chiếm đóng toà nhà của những người biểu tình đối kháng kéo dài 3 tháng. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy xảy ra tại Thái Lan.

Theo Phụ Tá Đặc Biệt của thủ tướng Thái Lan, ông Loyluen Bunnag, thì chính quyền Thái Lan sẽ tổ chức 1 cuộc lễ kỷ niệm bằng nghi thức Phật giáo ngày chiếm lại được Toà Nha Chính Phủ và xuất bản tập kỷ yếu về quá trình 3 tháng chiếm giữ  toà nhà chính phủ từ ngày 26 tháng 8 đến 3 tháng 12 của phe đối lập.

Trong suốt thời gian toà nhà chính phủ bị chiếm cứ, nhân viên văn phòng nội các Thái Lan cũng như Thủ Tướng đã phải dùng phi trường nội địa Don Mueang làm căn cứ tạm thời.

Nội các chính phủ Thái sẽ dùng Văn phòng Ngoại Giao làm nơi hội họp hàng tuần, cũng như là nơi để thủ tướng đương thời Chavarat Charnvirakul làm việc.

Vườn hoa Toà nhà chính phủ đã bị hư hại cùng nhiều đồ đạc quý giá đã bị biến mất hoặc đánh cắp bởi những người biểu tình.

Ước lượng khoảng 20 triệu bạt sẽ được chi phí để phục hồi và sữa chữa hư hại toà nhà chính phủ.

Giám Đốc an ninh và xây dưng nhà cửa của toà nhà chính phủ, ông PongSak Siriwong đề nghị một ngân khoản 800 triệu bạt để phá huỷ toà nhà cũ và xây dựng một toà nhà mới,có tầng hầm dưới đất và xây dựng một khu vườn mới tuyệt đẹp.

Khu đậu xe 4 tầng trong tương lai sẽ chứa được khoãng 900 xe hơi.

Các đảng phái có thể hội họp dưới mái hiên của khu đậu xe nếu những người biểu tình lại tiếp tục phản đối trong tương lai.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=52,7499,0,0,1,0

 

Thailand plans Buddhist rites at reclaimed Government House

TNA, Dec 8, 2008

BANGKOK, Thailand -- Thailand's caretaker government will sponsor a major Buddhist rite, and publish a memoir on the seizure of Government House by anti-government protesters for more than three months, the first time such an incident has ever happened in Thailand.

Loyluen Bunnag, deputy secretary-general to the prime minister, said officials at Government House -- occupied by protesters from August 26 to December 3 will conduct a major Buddhist alms offering ceremony and will publish a memoir on the takeover and occupation.

The memoir will serve as history for the new generation to learn, he said.

During the occupation of Government House, its civil servant staff as well as the then prime minister used Don Mueang domestic airport as temporary office.

Mr. Loyluen said the caretaker government will not use Don Mueang airport as a backup office any more but will instead use the Ministy of Foreign Affairs for a weekly cabinet meeting as well as for acting prime minister Chavarat Charnvirakul to work.

On damages inflicted on the landscape of Government House by protesters during the siege, Pongsak Siriwong, chief of the buildings and security unit for Government House, said a number of valuables were missing after the protesters had departed.
 
It is expected that the government must spend a minimum of Bt20 million on renovation, especially the gardens.

Since the landscape within the Government House compound will be beautified, Mr. Pongsak said he would propose for a budget totalling about Bt800 million to demolish a building and construct a new underground
four-storey parking lot which could accommodate 900 cars.

He said parties could be held on the veranda of the car park building and protesters might rally there, if they wish, in future.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=52,7499,0,0,1,0

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2155_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 09-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang